Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

Tövsiyə olunanlar
ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training

Thomas
CIA

e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Uzunmüddətli Kurslar
Maliyyə uçotu
Mövzu qrupu: Maliyyə Menecmenti
Kod: T822
Qiymət : 800 AZN

 
Qısa məzmunu

 Müddət
60 saat
Kimlər üçün nəzərdə tutulur
Mühasibat işini peşəkar səviyyədə öyrənmək istəyən bütün şəxslər
Proqramın sertifikasiyası
Sertifikasiya imtahanı Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi tərəfindən kursun sonunda keçirilir.
İmtahan nəticələri üzrə 75 və ondan yuxarı bal toplayan dinləyiciyə “Proqramı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir”, bundan aşağı nəticə göstərənlərə isə “Proqramda iştirak etmişdir” sertifikatı təqdim olunur.
 
Proqramın qısa məzmunu
1.     Maliyyə uçotu
 • Mühasibat uçotunun konsepsiyaları və prinsipləri. Maliyyə hesabatının elementləri.
  • Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu və Azərbaycanda tətbiq edilən standartlar.
  • İstifadəçilər və onların məlumatlara tələbatları
  • Maliyyə vəziyyəti, maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyətində dəyişikliklər
  • Maliyyə hesabatlarına qeydlər və əlavələr
  • Əsas fərziyyələr
  • Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xarakteristikaları
  • Maliyyə hesabatlarının elementləri
  • Maliyyə hesabatlarının elementləri tanınması
  • Maliyyə hesabatlarının elementləri qiymətləndirilməsi
  • 1-C proqramında praktiki məşğələ
 • Maliyyə uçotunun mərhələləri. Hesablar planı. Hesablama metodu ilə uçot.
  • Maliyyə vəziyyəti və balans tənliyi
  • Xalis mənfəət
  • Maliyyə uçotunun dövrü, işçi cədvəllər və nizamlayıcı qeydlərin aparılması
  • Maliyyə hesabatların növləri:
   • Mühasibat balansı
   • Mənfəət və zərər haqqında hesabat
  • Hesablama metodu ilə uçot
  • 1-C proqramında praktiki məşğələ
 • Cari aktivlər: pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, alınacaq məbləğlər.
  • Cari aktivlər:
   • Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:
    • “Cari aktivlər”in tərifi və təsnifləşdirilməsi
    • “Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri”nin tərifi
    • “Kiçik kassa”ın tərifi
    • Pul vəsaitlərinin hərəkəti üzərində daxili nəzarət sistemi
  • Alınacaq məbləğlər:
   • Debitor borclarının tanınması və qiymətləndirilməsi
   • Ümidsiz borcların tanınması
    • Kreditlə xalis satışlara faiz nisbəti metodu
    • Debitor borclarının müddətinə görə metodu
   • Alınacaq veksellərin tanınması və qiymətləndirilməsi
   • Alınacaq veksellərin alınacaq məbləğlər ilə müqayisəsi
   • 1-C proqramında praktiki məşğələ
 • Mal-Əmtəə ehtiyatların uçotu.
  • Ehtiyatlar:
   • Ehtiyatların tərifi və təsnifləşdirilməsi
   • Ehtiyatların qiymətləndirilməsi metodları:
    • Faktiki dəyər metodu
    • Xalis satışların dəyəri metodu
   • Ehtiyatların uçotunun sistemi
   • Ehtiyatların analizi
   • Maliyyə hesabatlarında açıqlanması
   • 1-C proqramında praktiki məşğələ
 • Torpaq, tikili və avadanlıqlar .
  • Torpaq, tikli və avadanlıqlar:
   • Tərifi
   • Torpaq, tikli və avadanlıqlar tanınması
   • İlkin qiymətləndirmə
   • Alınması
   • Öz qüvvəsi hesabına quraşdırılması
   • Amortizasiya metodları
   • Sonrakı xərclər
   • Sonrakı qiymətləndirmə
   • Çıxdaş edilməsi
   • Torpaq, tikli və avadanlıqlar haqqında məlumatın açıqlanması
   • 1-C proqramında praktiki məşğələ
 • Qeyri – maddi aktivlə və Qudvil.
  • Qeyri – maddi aktivlər:
   • Tərifi və təsnifləşdirilməsi
   • Qeyri – maddi aktivlərin uçotunun prinsipləri
   • İşgüzar reputasiya (Qudvil) – identifikasiya olunmayan qeyri – maddi aktiv
   • Kəşfiyyat və işlənib hazırlanmasına çəkilən xərclərin uçotu
   • 1-C proqramında praktiki məşğələ
 • Gəlir və xərclərin tanınması.
  • Gəlir və xərcin tanınması və bağlayan müxabirləşmələr:
   • Gəlir və xərclərin müəyyən edilməsi
   • Gəlirin tanınması
   • Xərcin tanınması
   • Mənfəət və zərərin tanınması
   • Bağlayan müxabirləşmələr
   • 1-C proqramında praktiki məşğələ
 • Şərti hadisələr. Sonrakı hadisələr. Səhvlərin düzəldilməsi. Fövqəladə nəticələrinin uçotu.
  • Ehtiyatlar, şərti hadisələr və hesabat tarixindən sonrakı hadisələr:
   • Ehtiyatlar:
    • Tərifi
    • Hesabatlar
  • Şərti hadisələr:
   • Tərifi
   • Şərti zərərin və hadisələrin qeyd edilməsi
   • Şərti gəlirin qeyd edilməsi
   • Şərti hadisələr haqqında məlumatın açıqlanması
  • Sonrakı hadisələr:
   • “Sonrakı hadisələr” anlayışının tərifi
   • Maliyyə hesabatlarında açıqlanması
  • Səhvlərin düzəldilməsi:
   • Səhvlərin növləri
   • Səhvlərin düzəldilməsi metodları
  • Fövqəladə halların uçotu:
   • Tərifi
   • Fövqəladə maddələrin uçotu
   • Mənfəət vergisinin hesablanması
   • Fövqəladə halların nəticələrin qeyd edilməsi:
    • Mənfəət və zərər haqqında hesabat
    • Qeydlərdə açıqlanması
    • Mühasibat balansı
    1-C proqramında praktiki məşğələ
 • Cari və uzun müddətli öhdəliklər
  • Ödəniləcək məbləğlərin uçotu
  • Veksellərin uçotu
  • İstiqrazların uçotu
  • Maliyyə icarəsinin uçotu
  • 1-C proqramında praktiki məşğələ
© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün Fərdi müştərilər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi