Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training

Thomas
CIA

e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Uzunmüddətli Kurslar
HR Məktəbi: Sertifikasiyalı insan resursları mütəxəssisi
Mövzu qrupu: İdarəetmə
Kod: T836
Qiymət : 1500 AZN


Kursa yazılmaq
 
Qısa məzmunu

Müddəti

80 saat (+ 8 saat təkrar dərslər)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

♦ İnsan resursları sahəsində ixtisaslaşmaq istəyən və bu sahədə işləyən mütəxəssislər

Sertifikatlaşma qaydaları

Təlim mövzuları üzrə keçirilən 4 testin ümumi nəticələri üzrə 75 və ondan yuxarı bal toplayan dinləyiciyə “müvəffəqiyyət”, bundan aşağı nəticə göstərənlərə isə “iştirak” sertifikatı təqdim olunur. Proqramın 50%-dən az müddətini təlimdə iştirak etmiş dinləyiciyə ümumiyyətlə sertifikat təqdim edilmir və yalnız arayış verilir.
Proqramın özəllikləri

♦ Bir Şirkətin nümunəsində insan resurslarının idarə olunması sistemlərinin qurulması əsaslı praktiki tapşırıq və oyunlar.

♦  İlk 2 testdən sonra ən çox bal toplayan bank və şirkətlərdə praktika imkanını qazanır.

♦ "Müvəffəqiyyət" sertifikatına layiq görülmüş və nəticələrinə görə birinci yeri tutan şəxsə ödədiyi təlim haqqının 100%-i, ikinci yeri tutan şəxsə 50%-i, üçüncü yeri tutan şəxsə isə 30%-i geri qaytarılır.

 

Proqramın qısa məzmunu

Praktiki tapşırıqlar

Modul 1. İnsan resurslarının idarə edilməsinin mahiyyəti

► İnsan resurslarının idarə edilməsinin Kadrların idarə edilməsi arasında fərq

► İnsana resurs baxışı ilə insan kapitalı baxışında fərq

► İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində müxtəlif ölkələrin təcrübələri

► İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində dünyada gedən son meyllər

♦ İnsan resurslarının idarə edilməsi ilə kadrların idarə edilməsi arasında fərqin müəyyən olunması

Modul 2. İnsan resurslarının idarə edilməsindəki risklər

► İdarəetmədə dəyişikliklər və onların insan resurslarının idarə edilməsi sahəsinə təsiri

► İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklər və onların bütün biznesə təsiri

► İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklərin minimallaşdırlması yolları

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklər və onların minimallaşdırılması yollarının müəyyən olunması

Modul 3. İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin təşkili

► İnsan resurslarının idarə edilməsi strateji idarəetmənin əsas komponenti kimi

► İnsan resurslarının idarə edilməsi siyasəti

► İnsan resurslarının idarə edilməsinin optimal strukturu

► İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə səlahiyyət və vəzifələr

Strategiya əsasında insan resurslarının idarə edilməsi siyasətinin hazırlanması

İnsan resurslarının idarə edilməsi strukturunun hazırlanması

İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə səlahiyyət və vəzifələrin hazırlanması

Modul 4. İnsan resurslarının planlaşdırılması və işəqəbul

► İnsan resurslarının planlaşdırılması prinsipləri və meyarları

► İş yüklərinin müəyyən olunması

► Strateji, əməliyyat (taktiki) və insan resursları planları arasında əlaqə

► İnsan resurslarının uzun, orta və qısamüddətli planları

İllik işəqəbul planı

Vəzifə təlimatı

Kompetensiyalar

İşəqəbulun forma və metodları

İşəqəbula hazırlıq

İşəqəbulun mərhələləri

Orientasiya

İş yükünün hesablanması

Təbii yolla işgetmələrin müəyyən olunması

Qeyri-təbii işdən getmələrin proqnozlaşdırlması

İnsan resurslarının uzun, orta və qısamüddətli planlarının hazırlanması

İşəqəbul metodunun seçilməsi

Vəzifə təlimatlarının və vəzifə kompetensiyalarının müəyyən olunması

İşəqəbula hazırlıq prosesi

İlkin seçim

Müsahibələrin aparılması (rol oyunu)

Sənədləşmə

Yeni işəqəbul olıunmuş işçinin orientasiya planının hazırlanması

Modul 5. Fəlaiyyətin qiymətləndirilməsi

► Struktur bölmələrinin hədəflərinin müəyyən olunması

► İşçilərin hədəflərinin müəyyən olunması

Qiymətləndirmə formaları və meyarları

► Qiymətləndirməyə hazırlıq

Qiymətləndirmə mərhələləri

Qiymətləndirmə üzrə hesabatlılıq

Struktur bölmələrinin əsas səmərəlilik meyarlarının (KPI) hazırlanması

Struktur bölmələrinin illik hədəflərinin hazırlanması

Müxtəlif kateqoriyadan olan işçilərin hədəflərinin hazırlanması

Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi (rol oyunu)

Modul 6. Vəzifə kateqoriyası və əmək haqqı

► Vəzifə təlimatı - kompetensiya - vəzifə kateqoriyası

► Vəzifə kateqoriyası - baza əmək haqqı

Vəzifə kateqoriyasının müəyyən olunması üçün meyarların hazırlanması

Vəzifə kateqoriyasının müəyyən olıunması

Hər bir kateqoriyaya uyğun baza əmək haqqının müəyyən olunması

Modul 7. Motivasiya

► İşçinin tələbatının müəyyən olunması

► Motivasiya növləri (40-dan artıq)

► Fərdi motivasiyalar

Komanda motivasiyaları

► Nərticəyə əsaslanan motivasiya

Sosial qayğı

İmtiyazlar

İşçilərin tətləbatlarının müəyyən olunması üzrə sorğu anketinin hazırlanması

İşin nəticəsindən asılı olaraq, əmək haqqına əlavəlrin müəyyən olunması

İşin nəticəsindən asılı olaraq, aylıq fərdi bonusların müəyyən olunması

İşin nəticəsindən asılı olaraq, illik fərdi və kollektiv bonusların müəyyən olunması

İmtiyazlrın düzgün müəyyən olunması

Modul 8. Talantların müəyyən olunması və işçinin inkişafı

► Talantların idarə edilməsi

► Ehtiyat kadr

► İşçinin inkişaf planı

Daxili təlimlərin təşkili

Xarici təlimlərin təşkili

Mentorluq

Fərdi məsləhət

Rotasiya

Koçinq

İşçinin inkişafının monitorinq alətləri

İşçilərin fərdi inkişaf planının hazırlanması

İnkişaf planına uyğun təlim-tədrisin formasının seçilməsi

İnkişaf planının səmərəliyiliyinin hesablanması

Ehtiyat insan resurslarının meyarlarının hazırlanması

Modul 9. Daxili davranış və intizam qaydaları

► Korporativ dəyərlər və onun komandaya aşılanması

► Korporativ davranış

► Daxili intizam qaydaları

Daxili intizam qaydalarının hazırlanması

Etik dilemmalar və onların həlli

Modul 10. İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə məlumat sistemi

► Fərdi uçot sistemi

► İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin monitorinq alətləri

► İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə zəruri hesabatlar

Fərdi anketlərin formasının hazırlanması

Monitorinq alətlərinin hazırlanması

Hesabatlılıq formalarının hazırlanması

Modul 11. İnsan resurslarının idarə edilməsinin hüquqi bazası

► Əmək qanunvericliyi

► Beynəlxalq normalar

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində qanunvericiliyə riayət olunası vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün Fərdi müştərilər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi