Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training

Thomas
CIA

e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Uzunmüddətli Kurslar
HR Academy
Mövzu qrupu: İdarəetmə
Kod: T818
Qiymət : 600 AZN

 
Qısa məzmunu

Müddət

60 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulur

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində işləyən və ya bu sahədə işləmək istəyənlər şəxslər

Proqramın sertifikasiyası

5 dəfə keçirilən testin ümumi nəticələri üzrə 75 və ondan yuxarı bal toplayan dinləyiciyə “Proqramı müvəffəqiyyətlə baş vurmuşdur”, bundan aşağı nəticə göstərənlərə isə “Proqramda iştirak etmişdir” sertifikatı təqdim olunur.

 

Proqramın qısa məzmunu

Praktiki məşğələlər və tapşırıqlar

Modul 1. İnsan resurslarının idarə edilməsinin hüquqi bazası

Əmək qanunvericiliyi

Beynəlxalq normalar

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində qanunvericiliyə riayət olunası vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

Modul 2. İnsan resurslarının idarə edilməsinin mahiyyəti

İnsan resurslarının idarə edilməsinin kadrların idarə edilməsi arasında fərq

İnsana resurs baxışı ilə insan kapitalı baxışında fərq

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində müxtəlif ölkələrin təcrübələri

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində dünyada gedən son meyllər

İnsan resurslarının idarə edilməsi ilə kadrların idarə edilməsi arasında fərqin müəyyən olunması

Modul 3. İnsan resurslarının idarə edilməsindəki risklər

İdarəetmədə dəyişikliklər və onların insan resurslarının idarə edilməsi sahəsinə təsiri

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklər və onların bütün biznesə təsiri

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklərin minimallaşdırılması yolları

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklər və onların minimallaşdırılması yollarının müəyyən olunması

Modul 4. İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin təşkili

İnsan resurslarının idarə edilməsi strateji idarəetmənin əsas komponenti kimi

İnsan resurslarının idarə edilməsi siyasəti

İnsan resurslarının idarə edilməsinin optimal strukturu

İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə səlahiyyət və vəzifələr

Strategiya əsasında insan resurslarının idarə edilməsi siyasətinin hazırlanması

İnsan resurslarının idarə edilməsi strukturunun hazırlanması

İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə səlahiyyət və vəzifələrin hazırlanması

İnsan resursları sahəsində çalışan əməkdaşların vəzifə təlimatlarının hazırlanması 

Modul 5. İnsan resurslarının planlaşdırılması və işəqəbul

İnsan resurslarının planlaşdırılması prinsipləri və meyarları

İş yüklərinin müəyyən olunması

Strateji, əməliyyat (taktiki) və insan resursları planları arasında əlaqə

İnsan resurslarının uzun, orta və qısamüddətli planları

İllik işəqəbul planı

Vəzifə təlimatı

Kompetensiyalar

İşəqəbulun forma və metodları

İşəqəbula hazırlıq

İşəqəbulun mərhələləri

Oriyentasiya

İş yükünün hesablanması

Təbii yolla işgetmələrin müəyyən olunması

Qeyri-təbii işdən getmələrin proqnozlaşdırılması

İnsan resurslarının uzun, orta və qısamüddətli planlarının hazırlanması

İşəqəbul metodunun seçilməsi

Vəzifə təlimatlarının və vəzifə kompetensiyalarının müəyyən olunması

İşəqəbula hazırlıq prosesi

İlkin seçim

Müsahibələrin aparılması (rol oyunu)

Sənədləşmə

Yeni işəqəbul olunmuş işçinin oriyentasiya planının hazırlanması

Modul 6. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi 

Təşkilatın hədəflərinin müəyyən olunması

Struktur bölmələrinin hədəflərinin müəyyən olunması

İşçilərin hədəflərinin müəyyən olunması

Qiymətləndirmə dərəcələri, formaları və meyarları

Qiymətləndirmə mərhələləri

Qiymətləndirməyə hazırlıq

Qiymətləndirmə prosesində yaranan problemlər

Qiymətləndirmə üzrə hesabatlılıq

Struktur bölmələrinin əsas icra meyarlarının (KPI) hazırlanması

Müxtəlif kateqoriyadan olan işçilərin hədəflərinin hazırlanması

Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi (rol oyunu)

Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi üzrə hesabatın hazırlanması

Modul 7. Motivasiya

Vəzifə kateqoriyası və baza əmək haqqı

İşçinin motivasiya tələbatının müəyyən olunması

Strateji hədəflərlə motivasiya arasında əlaqə

Nəticəyə əsaslanan motivasiyalar (40-dan artıq)

Sosial qayğı və imtiyazlar

Motivasiyanın səmərələliyə təsiri

Vəzifə kateqoriyasının müəyyən olunması

 Hər bir kateqoriyaya uyğun baza əmək haqqının müəyyən olunması

Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi  nəticəsindən asılı olaraq, motivasiya növünün müəyyən olunması

Motivasiyanın nəticəyə təsirinin ölçülməsi

Modul 8. Talantların idarə edilməsi və inkişaf

Talantların müəyyən olunması

Ehtiyat kadr

İşçinin fərdi inkişaf planı

Daxili təlimlərin təşkili və daxili təlim potensialının yaradılması

Xarici təlimlərin təşkili

Mentorluq

Koçinq

Fərdi məsləhət

Rotasiya

Digər inkişaf formaları

İşçinin inkişafının monitorinq alətləri

Talantın müəyyən olunması

İşçinin fərdi inkişaf planının hazırlanması

İnkişaf planına uyğun təlim-tədrisin formasının seçilməsi

İnkişaf planının səmərəliliyinin hesablanması

Ehtiyat insan resurslarının meyarlarının hazırlanması

Modul 9. Daxili davranış və intizam qaydaları

Etika Məcəlləsi

Korporativ dəyərlər və korporativ davranış

Daxili intizam qaydaları

Etik dilemmalar və onların həlli

Modul 10. İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə məlumat sistemi

Kadr kargüzarlığı

İnsan resursları sahəsində hesabatlıq

İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin monitorinq alətləri

Fərdi anketlərin formasının hazırlanması

Monitorinq alətlərinin hazırlanması

Hesabatlılıq formalarının hazırlanması

© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün "Thomas" fərdlər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©IQ - Fərdi Sifariş ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi