Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

Tövsiyə olunanlar
ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training

Thomas
CIA

e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Uzunmüddətli Kurslar
Bankın Müştəri Xidməti Mütəxəssisi
Mövzu qrupu: Marketinq və satış
Kod: T819
Qiymət : 600 AZN

 
Qısa məzmunu

Müddət
60 saat
Kimlər üçün nəzərdə tutulur

Banklarda yeni işə qəbul edilmiş mütəxəssislər və bank sektorunda işləməyi planlaşdıran şəxslər

Proqramın sertifikasiyası

Təlim mövzuları üzrə keçirilən 4 testin ümumi nəticələri üzrə 75 və ondan yuxarı bal toplayan dinləyiciyə “Proqramı müvəffəqiyyətlə baş vurmuşdur”, bundan aşağı nəticə göstərənlərə isə “Proqramda iştirak etmişdir” sertifikatı təqdim olunur.


Mövzunun qısa məzmunu

Sonda iştirakçılar aşağıdakılar barədə bilik əldə edəcəklər:

Modul 1. Azərbaycanda bank sistemi

Ekspertlər: Cavanşir Abdullayev
 • Kredit sistemi və onun strukturu
 • Bank bazarının mövcud vəziyyəti
 • Bankların təşkili üzrə hüquqi baza
 • Banklarda işin təşkili
 • Müxtəlif iqtisadi sistemləri və onların mahiyyətini,
 • Maliyyə bazarlarının növlərini və onların xüsusiyyətlərini,
 • Maliyyə vasitəçilərinin ölkənin iqtisadi sistemindəki rolunu,
 • Bankların iqtisadi sistemdə rolunu,
 • Azərbaycan bank bazarının vəziyyətini,
 • Pulun funksiyalarını
 • AMB-nin həyata keçirdiyi pul siyasətini
 • Bankların təşkili üzrə qanunvericilik haqqında qısa məlumat,
 • Bankların idarəetmə quruluşunu,
 • Bankların təşkilati strukturunu, 
 • Bankdaxili biznes proseslərin təşkili prinsiplərini.

Modul 2. Müştəri hesabları və onlarla əməliyyatlar

Ekspert: Nəriman İmranov
 • Hesabların növləri
 • Hesabların açılması qaydaları
 • Hesabların növündən asılı olaraq onların açılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
 • Hesabların aparılması
 • Hesabların iş rejiminə nəzarət
 • Bank hesablarının növlərini
 • Hesabların açılmasının qaydalarını
 • Hesabların növündən asılı olaraq onların açılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
 • Hesabların aparılmasının qaydalarını
 • Hesabların iş rejiminə nəzarət sisteminin təşkilini
 • Hesablar üzrə əməliyyatlara məhdudiyyət və qadağaların qoyulması qaydalarını
 • Hesabların bağlanması qaydalarını
Modul 3. Nağd əməliyyatlar
Ekspert: Nəriman İmranov
 • Mədaxil əməliyyatları
 • Məxaric əməliyyatları
 • Kassa qovşağının mahiyyətini
 • Mədaxil, məxaric, yenidənsayma əməliyyatlarını, gündüz və axşam kassalarının mahiyyətini və fərqlərini
 • Məxaric əməliyyatlarının mahiyyətini və tələb olunan sənədləri
 • Mədaxil əməliyyatlarının mahiyyətini və tələb olunan sənədləri
 • Bankomatlarla işin mahiyyətini
 • İnkassasiya işinin mahiyyətini

Modul 4. Nağdsız əməliyyatlar

Ekspert: Nəriman İmranov
 • Ödəniş tapşırıqları ilə hesablaşmalar
 • İnkasso sərəncamları ilə hesablaşmalar
 • Tələbnamə-tapşırıqlar üzrə hesablaşmalar
 • Akkreditiv üzrə hesablaşmalar
 • Nağdsız hesablaşmaların mahiyyətini
 • Nağdsız hesablaşmaların növlərini
 • Ödəniş tapşırıqları ilə işi
 • İnkasso sərəncamları ilə hesablaşmaların mahiyyətini
 • Tələbnamə - tapşırıqlar üzrə hesablaşmaların mahiyyətini
 • Akkreditiv üzrə hesablaşmaların mahiyyətini və növlərini

Modul 5. Plastik kartlarla əməliyyatlar

Ekspert: Nicat Məmmədli
 
 • Kartların növləri
 • Kart sahibi
 • Bank emitent
 • Posterminallar
 • Bankomatlar
  Kart əməliyyatları üzrə klirinq
  uçotu qaydaları
 
 • Plastik kartların yaranma tarixi və mahiyyətini
 • VİZA, Mastercard, AMEX kartları və onların növləri
 • Kart sahiblərinin hüquqi və vəzifələri
 • Bank emitentin hüquq və vəzifələrini
 • Posterminallar və onların mahiyyəti
 • Bankomatlar və onların mahiyyəti
 • Kartlarla əməliyyatların aparılması və klirinqi

Modul 6. Ödəniş sistemləri və təcili pul köçürmələri

Ekspert: Ramil Mahmudov
 • Beynəlxalq ödəniş sistemləri (SWIFT)
 • Milli ödəniş sistemləri (AZİPS, XÖHKS, KÖMİS)
 • Milli ödəniş sistemləri ilə əməliyyatlarda Azərbaycan Mərkəzi Bankının tələbləri
 • Təcili pul köçürmələri (Western Union, Money Gram, Contact, Migom və s.)
 • SWIFT və XÖHKS vasitəsilə ödənişlərin göndərilməsi qaydası
 • Təhlükəsizlik məsələləri və tədbirləri
 • Ödəniş sisteminin mahiyyətini
 • SWIFT-in iş sistemini
 • AZİPS, XÖHKS və KÖMİS-in mahiyyətini
 • AZİPS, XÖHKS və KÖMİS-in iş sistemini
 • Ödəniş sistemlərində olan təhlükəsizlik prinsiplərini
 • Təcili pul köçürmələri və onların adi köçürmələrdən fərqlərini

Modul 7. Əmanətlərlə əməliyyatlar

Ekspert: Nəriman İmranov
 • Depozitlərin qəbulu üzrə hüquqi baza
 • Depozitlərin növləri.
 • Faizlərin hesablanması.
 • Depozitlərlə əməliyyatlar
 • Depozitin anlayışını
 • Depozit əməliyyatlarının hüquqi bazasını
 • Depoziti növlərə bölən xüsusiyyətlərini
 • Depozitlər üzrə faizlərin hesablanması
 •  texnikasını,
 • Depozitlər üzrə müxtəlif ödəniş qaydalarını,
 • Depozitlərin vaxtından əvvəl götürüldüyü zaman faizlərin yenidən hesablanması.

Modul 8. Valyuta əməliyyatları

Ekspert: Nariman İmranov
 • Valyuta qanunvericiliyi
 • Ölkəyə nağd valyutanın gətirilməsi və ölkədən aparılması
 • Ölkədən valyutanın köçürülməsi
 
 
 
 • Valyuta qanunvericiliyini
 • Valyuta tənzimlənməsi üzrə Azərbaycan Mərkəzi Bankının rolunu
 • Ölkəyə nağd valyuta gətirilməsi və ölkədən nağd valyuta aparılması rejimini
 • Ölkəyə qeyri-nağd valyuta vəsaitlərinin daxil olması və ölkədən köçürülməsi rejimini

Modul 9. Kredit işinin əsasları

Ekspert: Rauf Ağayev
 • Bank kreditinin mahiyyəti
 • Kreditlərin əsas növləri
 • Biznes kreditlər
 • Mikrokreditlər
 • İstehlak kreditləri
 • Kredit məhsullarının mahiyyətini
 • Kredit məhsullarının təsnifatını
 • Biznes kreditlərinin əsas əlamətlərini
 • Mikrokreditlərin əsas əlamətlərini
 • İstehlak kreditlərinin əsas əlamətlərini
 • Kreditləşmə prosesinin mərhələlərini

Modul 10. Satış texnikaları və müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi

Ekspert: İlkin Qarayev
 • Satış prosesinin mərhələləri
 • Satış texnologiyaları
 • Çarpaz satış
 • Müştəri məmnunluğu
 • Etirazlarla və şikayətlərlə iş və CRM
 • Müştəri xidmətinin əhəmiyyətini,
 • Satış prosesinin mərhələlərini,
 • Bank xidmətlərinin müştəriyə daha yaxşı çatdırılmasında satış texnologiyaların rolu,
 • Müştəri xidmətinin yaxşılaşdırılması yollarını,
 • Bank müştəri xidmətinin xüsusiyyətlərini,
 • Çarpaz satış anlayışını.

Modul 11. Çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınması

Ekspert: Zaur Hacılı
 • Mahiyyəti
 • Eyniləşdirmə və verifikasiya
 • Şübhəli əməliyyatlar
 • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin əhəmiyyəti
 • Eyniləşdirmə və verifikasiya tələbləri
 • Şübhəli əməliyyatların xüsusiyyətləri

Modul 12. Elektron bankçılıq

Ekspert: Ramil Mahmudov
 • “On-line” bankçılığının tarixi
 • “Brick-to-click banklar” və “virtual banklar”
 • Elektron bankçılığının məqamları
 • “Virtual banklarının” üstünlükləri və çatışmamazlıqları
 • “Virtual bankda” müştəri xidməti
 • “Virtual bankda” bizness proseslər
 • Elektron bankçılıqda autentifikasiya məsələsi
 • Elektron bankçılığının tarixini
 • “Brick-to-click banklar” və “virtual banklar”-ın mahiyyətini
 • Elektron bankçılığının əsas məqamlarını
 • “Virtual banklarının” üstünlüklərini və çatışmamazlıqlarını
 • “Virtual bankda” müştəri xidmətinin təşkil edilməsini
 • “Virtual bankda” bizness proseslərərin səmərəli qurulmasını
 • Elektron bankçılıqda autentifikasiya məsələsinin həll edilmə yollarını

Modul 13. Təqdimat və ünsiyyətqurma vərdişləri

Ekspertlər: Rauf Ağayev, Çingiz Məmmədov
 • Təqdimatda danışıq tərzi
 • Bədən dili və jestlər
 • Təqdimat dəsti xətti
 • Ünsiyyət növləri
 • İşgüzar ünsiyyət
 • Məlumatın ötürülməsi
 • Ünsiyyətdə maneələr
 • Təqdimat və ünsiyyətqurmanın psixoloji aspektləri
 • Ünsiyyətin növləri və işgüzar ünsiyyətin xüsusiyyətlərini 
 • Məlumatın ötürülməsində və alınmasında maneələr və təhrifedici faktorları
 • Ünsiyyətdə bədən dili və jestlərin əhəmiyyətini
 • İşgüzar etiket qaydalarını
 • Təşkilatdaxili ünsiyyətqurmanın psixoloji aspektlərini

Modul 14. Qərarların verilməsi məntiqi

Ekspertlər: Rəna Abbasova
 • Dil və məntiq
 • Məntiq düşüncə aləti kimi
 • Əsalandırmada induktiv metod
 • Əsalandırmada deduktiv metod
 • Emosiya və məntiq
 • Əsaslandırmada tipik səhvlər
 • Qərarların verilməsində dilemmalar,
 • Məntiqdə anlayışlar və fərziyyələr,
 • Qərarların əsaslandırılmasında induktiv və deduktiv metodları və onlardan istifadə prinsipləri,
 • Emosiya təsiri altında verilən qərarların təhlükələrini ,
 • Qərarların verilməsi prosesində tipik səhvləri© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün Fərdi müştərilər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi