Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

Mövzu qrupu üzrə seçim
ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training
Thomas
CIA

e-ABTC
 

Standart kursların ümumi siyahısı


Kod Adı Mövzu qrupu
E507 Plastik kartlarla əməliyyatlar Bank məhsul və xidmətlərı e-ABTC 
E513 Valyuta rejimi Bank məhsul və xidmətlərı e-ABTC 
E514 Nağd əməliyyatlar Bank məhsul və xidmətlərı e-ABTC 
E515 Nağdsız əməliyyatlar Bank məhsul və xidmətlərı e-ABTC 
E517 Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Bank məhsul və xidmətlərı e-ABTC 
E518 Satış texnologiyaları Marketinq və satış e-ABTC 
E525 Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Marketinq və satış e-ABTC 
E527 Müştərilərin qorunub saxlanılması yolları Marketinq və satış e-ABTC 
E602 Biznes etika və korporativ davranış Yumşaq vərdişlər e-ABTC 
E603 Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Yumşaq vərdişlər e-ABTC 
T101 Korporativ idarəetmə İdarəetmə CA 
T102 Strateji (biznes) planlaşma İdarəetmə CA 
T103 İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin təşkili İdarəetmə AİB  CA  FS 
T104 İnsan resurslarının planlaşması, işəqəbul və karyera inkişafı İdarəetmə AİB  CA  FS 
T105 Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və motivasiya İdarəetmə AİB  CA  FS 
T107 Filialların idarə edilməsi İdarəetmə CA  İQ   
T108 Layihə idarəetməsi İdarəetmə ER 
T109 Biznes proseslərin səmərəli təşkili İdarəetmə CA 
T110 Bankların idarə olunması İdarəetmə CA 
T118 Keyfiyyətin idarə edilməsi İdarəetmə  
T119 Böhran vəziyyətində idarəetmə İdarəetmə CA 
T120 Ümumi idarəetmə İdarəetmə CA 
T121 Biznes planların hazırlanması və təhlili İdarəetmə EM  İQ 
T122 İşçi heyətinin idarə edilməsi İdarəetmə CA 
T123 Kredit ittifaqlarında idarəetmə İdarəetmə CA 
T124 Sığorta şirkətlərində satış şəbəkəsinin idarə olunması İdarəetmə  
T125 İnsan resurslarının idarə edilməsinin praktiki aspektləri İdarəetmə CA  FS 
T126 Banklarda əməliyyatların idarə edilməsi və arxa ofisin işinin təşkili İdarəetmə CA 
T127 Vəzifə kateqoriyası (qradasiya) və baza əmək haqqı İdarəetmə CA 
T128 Bank olmayan kredit təşkilatlarının idarə edilməsi İdarəetmə CA 
T129 Böhran zamanı insan resurslarının idarə edilməsi İdarəetmə CA 
T130 Технология кризисного управления İdarəetmə  
T130 Makroiqtisadi vəziyyətin real sektora təsirləri İdarəetmə  
T201 Risklərin idarə edilməsi işinin təşkili Risk CA  REA 
T202 Likvidlik risklərinin idarə edilməsi Risk AZ  AHS 
T203 Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi Risk CA  AHS 
T204 Kredit risklərinin idarə edilməsi Risk RA  ZM 
T205 Aktiv/passivlərin idarə edilməsi. Xəzinədarlıq Risk AZ  İM  AHS 
T206 Методы и практика исследований международных валютных рынков Digər KR 
T208 Banklarda daxili nəzarət sistemləri və daxili audit Risk İB  PQ 
T209 Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirlər Risk ZA 
T210 Bazar risklərinin idarə edilməsi Risk AZ  AC  CMI  EM 
T211 İmic və strateji risklərin idarə edilməsi Risk CA  EM 
T215 Stres testləşmə və onun praktiki tədbiqi Risk AHS 
T216 Banklarda fırıldaqçılıq Risk CA 
T219 Banklarda dələduzluq və korrupsiyaya qarşı mübarizənin təşkili Risk CA  ZA 
T220 Sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi Risk XM 
T221 Sığortada Anderraytinq Risk  
T222 Sığorta risklərinin idarə olunması Risk  
T223 Aktuari işi Risk  
T224 Əməliyyat, imic və strateji risklər Risk CA 
T225 Açıq Valyuta Mövqeyi riski və Riskə Məruz Dəyər metodu Risk AHS 
T227 Likvidlik Riskinin Yaratdığı Faiz Riski, Gap və Durasiya Analizləri Risk AHS 
T228 Bazar riskləri: Faiz və valyuta risklərinin idarə edilməsi Risk AHS 
T229 COSO Daxili Nəzarət Modelinin praktiki tətbiqi Risk AF 
T301 Maliyyə planlaşması və büdcə Maliyyə Menecmenti AA 
T301 Финансовое планирование и бюджетирование Maliyyə Menecmenti AA 
T302 Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları Maliyyə Menecmenti AA  ÇA 
T302 Международные Стандарты Финансовой Отчетности Maliyyə Menecmenti AA  ÇA 
T303 Banklarda praktiki mühasibat uçotu və hesabatı Maliyyə Menecmenti AA 
T304 Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin uçotu və amortizasiyası Maliyyə Menecmenti EM 
T305 Maliyyə xidmətləri üzrə hesablama texnikaları Maliyyə Menecmenti EM 
T306 Maya dəyərinin hesablanması Maliyyə Menecmenti EM  İB 
T307 Daxili qiymətlər. Gəlir və xərc mərkəzləri Maliyyə Menecmenti EM 
T309 Mühasib olmayanlar üçün mühasibatlıq Maliyyə Menecmenti EM 
T310 Banklarda maliyyə nəzarəti Maliyyə Menecmenti AA  ÇA 
T310 Финансовый контролинг в банках Maliyyə Menecmenti AA  ÇA 
T311 Rəhbərlər üçün maliyyə menecmenti Maliyyə Menecmenti EM 
T313 Kiçik və orta müəssisələr üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları Maliyyə Menecmenti EM 
T314 Fərdi sahibkarlıq subyektlərində və kiçik müəssisələrdə mühasibat uçotu Maliyyə Menecmenti EM 
T315 Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlığı Standartlarının təqdimatı Maliyyə Menecmenti EM 
T316 Sığorta şirkətləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları Maliyyə Menecmenti EM 
T317 Gəlir/xərc təhlili Maliyyə Menecmenti ER 
T318 Kredit işçiləri üçün müəssisənin maliyyə hesabatlarının təhlili Maliyyə Menecmenti EM 
T319 Maliyyə qiymətləndirməsi Maliyyə Menecmenti EM 
T320 Maliyyə menecmenti: maliyyə hesabatları və təhlil Maliyyə Menecmenti EM 
T321 Bankların rəhbər işçiləri üçün maliyyə menecmenti Maliyyə Menecmenti EM 
T322 Şirkətlərdə maliyyə proqnozlarının hazırlanması Maliyyə Menecmenti  
T401 Kreditlərin idarə edilməsi Kredit   RA 
T401 Управление кредитами Kredit   RA 
T402 Kiçik və orta müəssisələrin kreditləşdirilməsi Kredit   RA 
T403 Kənd təsərrüfatının kreditləşməsi Kredit RA 
T404 Problemli kreditlərin idarə olunması və erkən xəbərdarlıq siqnalları Kredit  
T404 Problemli kreditlərin idarə edilməsi Kredit RA   
T404 Управление проблемными кредитами Kredit RA   
T405 İpoteka kreditləri Kredit IK    RA 
T406 Lizinq əməliyyatlarının idarə edilməsi Kredit   RA 
T407 Mikromaliyyələşmə Kredit   RA 
T408 Kreditlərin qiymətləndirilməsi Kredit   RA 
T409 Kreditin monitorinqi Kredit   RA 
T410 Bank zəmanətləri Kredit   RA 
T411 İstehlak kreditləri Kredit   RA 
T412 Layihə maliyyələşdirilməsi Kredit ER 
T413 Sindikatlaşmış kreditlər Kredit RA 
T414 Kredit portfelinin idarə edilməsi Kredit AZ  RA  ZM 
T415 Kredit reytinqi Kredit   RA 
T416 Maliyyə məhsulları Bank məhsul və xidmətlərı   RA 
T417 İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi Kredit ER 
T417 İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi Kredit ER 
T418 Kredit skorinqi Kredit RA 
T419 Biznes kreditləşmə Kredit RA   
T419 Бизнес кредитование Kredit RA   
T420 Problemli kreditlərin həll edilməsinin hüquqi aspektləri Kredit SB 
T421 Daşınar əmlakın və maliyyə aktivlərinin girov məqsədi ilə qiymətləndirilməsi Kredit   HM 
T422 Daşınmaz və daşınar əmlakın girov məqsədilə qiymətləndirilməsi Kredit ES  NİB 
T423 Problemli borcalanlarla iş metodları Kredit  
T501 Marketinq və satış Marketinq və satış İQ 
T502 Yeni məhsullarının hazırlanması Marketinq və satış İQ  EİS 
T503 Satışın təşviqi, reklam və ictimai əlaqələr (PR) Marketinq və satış AZ  İQ 
T504 Müştəri xidməti işinin təşkili Marketinq və satış AZ  İQ 
T505 Korporativ müştərilərə xidmət texnikaları Marketinq və satış İQ   
T506 Fərdi müştərilərə xidmət texnikaları Marketinq və satış İQ   
T507 Plastik kartlarla əməliyyatlar Bank məhsul və xidmətlərı   NM 
T507 Операции с пластиковыми картами Bank məhsul və xidmətlərı   NM 
T508 Təcili pul köçürmələri Bank məhsul və xidmətlərı   XT 
T509 Elektron bankçılıq (internet bankçılıq, mobil bankçılıq və s.) Bank məhsul və xidmətlərı RMH  XT 
T511 Xarici ticarətin maliyyələşdirilməsi. Akkreditivlər və qarantiyalar Bank məhsul və xidmətlərı İQ  NAV 
T512 Akkreditivlər Bank məhsul və xidmətlərı İQ  NAV 
T513 Valyuta rejimi Bank məhsul və xidmətlərı  
T514 Nağd əməliyyatlar Bank məhsul və xidmətlərı  
T515 Nağdsız əməliyyatlar Bank məhsul və xidmətlərı  
T516 Bazar araşdırmaları Marketinq və satış İQ   
T517 Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Bank məhsul və xidmətlərı  
T517 Открытие, ведение и закрытие счетов Bank məhsul və xidmətlərı  
T518 Müştəri Xidmətləri və Satış Texnologiyaları Marketinq və satış İQ  EİS 
T520 Müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi (CRM) Marketinq və satış İQ 
T522 Özəl bankçılıq (Private banking) Marketinq və satış İQ 
T523 Korporativ bankçılıq (Corporate banking) Marketinq və satış İQ 
T524 Pərakəndə bankçılıq (Retail banking) Marketinq və satış İQ 
T525 Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Marketinq və satış İQ  EİS 
T526 Call Centre işinin təşkili Marketinq və satış İQ 
T527 Müştərilərin qorunub saxlanması yolları Marketinq və satış İQ  EİS 
T528 Tibbi Sığorta Bank məhsul və xidmətlərı  
T529 Sığorta şirkətlərində marketinq və satış işinin təşkili Marketinq və satış  
T530 Əmlak Sığortaları Bank məhsul və xidmətlərı  
T531 Sığorta şirkətlərində Call Centre işinin təşkili Digər İQ 
T532 Hesab açmadan aparılan bank əməliyyatları. Surətli pul köçürmələri Marketinq və satış RMH 
T532 Банковские операции и расчеты без открытия счета. Срочные переводы Marketinq və satış RMH 
T536 Yeni müştərilərin cəlb olunması Marketinq və satış İQ  EİS 
T537 Çağrı Mərkəzində işin təşkili, məlumatlandırma, cavablandırma və satış Marketinq və satış İQ 
T538 Böhran zamanı marketinq Marketinq və satış MSH 
T538 Антикризисный маркетинг Marketinq və satış MSH 
T539 Как стать профессиональным продавцом. Преодоление трудностей во время продажи Marketinq və satış NK 
T540 Telefonla satış Marketinq və satış İQ  EİS 
T541 Böhran zamanı Marketinq və müştəri xidmətlərinin idarə edilməsi Marketinq və satış İQ  MSH 
T542 Müştəriyə yönəlmiş yanaşmanın əsasları Marketinq və satış LR 
T551 Pərakəndə satışın əsasları Marketinq və satış EA 
T601 Liderlik Yumşaq vərdişlər CA 
T601 Лидерство Yumşaq vərdişlər CA  EH 
T602 Biznes etika və korporativ davranış Yumşaq vərdişlər CA 
T602 Бизнес этика и корпоративное поведение Yumşaq vərdişlər CA  RA 
T603 Biznes ünsiyyət və danışıqaparma vərdişləri Yumşaq vərdişlər CA 
T603 Бизнес комуникация и навыки делового общения Yumşaq vərdişlər CA  ÇM 
T604 Biznes görüşlərin hazırlanması və keçirilməsi Yumşaq vərdişlər ÇM  ER 
T605 Təqdimat vərdişləri Yumşaq vərdişlər ÇM  ER 
T606 Vaxtın idarə edilməsi Yumşaq vərdişlər ER 
T606 Управление временем Yumşaq vərdişlər ER 
T607 Münaqişələrin idarə edilməsi Yumşaq vərdişlər HA 
T607 Управление конфликтами Yumşaq vərdişlər HA 
T608 Dəyişikliklərin idarə edilməsi Yumşaq vərdişlər CA 
T609 Komandanın effektiv idarə edilməsi Yumşaq vərdişlər CA 
T609 Эффективное управление командой Yumşaq vərdişlər CA 
T610 Təlim vərdişləri Yumşaq vərdişlər RA 
T611 Koçinq (Coaching) Yumşaq vərdişlər JS 
T612 Stresslərin idarə edilməsi Yumşaq vərdişlər HA 
T612 Управление стрессом Yumşaq vərdişlər HA 
T701 İnformasiya texnologiyalarının idarə edilməsi İnformasiya Texnologiyaları IAL  NH 
T702 Məlumat təhlükəsizliyinin təşkili İnformasiya Texnologiyaları IAL 
T703 İT audit İnformasiya Texnologiyaları IAL 
T707 MS Excel® proqramından praktiki istifadə İnformasiya Texnologiyaları EM  RA 
T709 Menecerlər üçün Excel® İnformasiya Texnologiyaları EM  RA 
T713 Oracle məlumat bazasının administrasiyası İnformasiya Texnologiyaları SSM 
T714 SQL və PL SQL İnformasiya Texnologiyaları SSM 
T715 SQL Fundamentals I (baza kursu) İnformasiya Texnologiyaları SSM 
T716 SQL Fundamentals II (ekspertlər üçün) İnformasiya Texnologiyaları SSM 
T717 COBIT standartları (Əsasları və praktiki tətbiqi) İnformasiya Texnologiyaları IAL  NH 
T719 Oracle məlumat bazasının təhlükəsizlik auditi İnformasiya Texnologiyaları  
T720 Oracle məlumat bazası 11g: Administration Workshop I DBA - Release 2 İnformasiya Texnologiyaları  
T721 Oracle məlumat bazası 11g: Administration Workshop II İnformasiya Texnologiyaları  
T724 Oracle 11g Məlumat bazaları administratoru (Oracle 11g Database Administrator) İnformasiya Texnologiyaları SSM 
T901 Bank işi üzrə qanunvericilik Digər RM  SB 
T902 Biznesdə kargüzarlıq Digər CA 
T903 Vergi qanunvericiliyi Digər AB 
T904 Tenderlərin keçirilməsi və satınalmalar Digər RR 
T905 Təhlükəsizlik və buraxılış rejimi Digər NC 
T906 Maliyyədə riyazi statistika Digər EM   
T907 Vergilərin optimallaşdırılması Digər AB 
T908 Təşkilatdaxili korporativ təlim işinin təşkili Digər CA  RA 
T910 Əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığın qorunması idarəetmə sistemi (OHSAS 18001-2007) Digər  
T911 Ətraf mühitin mühafizəsi idarəetmə sistemi (İSO 14001:2005) Digər  
T915 Keyfiyyət idarəetmə sistemi (İSO 9001:2008) Digər  
T916 Təlimçilərin təlimi Digər CA  ER 
T917 AZİPS - Real Vaxt Rejimində Banklararası Hesablaşmalar Sistemində işin təşkili Digər OR 
T918 Sığorta qanunvericiliyi Digər XM 
T919 Ödəniş sistemləri ilə iş (SWIFT,AZIPS, XÖHKS, KÖMİS və s) Digər RMH  XT 
T919 Работа с платежными системами (SWIFT,AZIPS, XÖHKS, KÖMİS и др.) Digər RMH  XT 
T920 Ofis işinin təşkili Digər ÇM 
T922 Anbar işinin təşkili və mal-materialın səmərəli idarə edilməsi Digər EM  İB 
T923 Əmək müqavilələri üzrə elektron informasiya sistemi Digər  
T927 Microsoft® Word© istifadəçilər üçün Digər RA 
T927 Microsoft® Word© для пользователей Digər RA 
T928 Microsoft® Excel© istifadəçilər üçün Digər RA 
T928 Microsoft® Excel© для пользователей Digər RA 
T929 Microsoft® PowerPoint© istifadəçilər üçün Digər RA 
T929 Microsoft® PowerPoint© для пользователей Digər RA 
T930 Microsoft® Outlook© istifadəçilər üçün Digər RA 
T930 Microsoft® Outlook© для пользователей Digər RA 
T931 Azərbaycanda makroiqtisadi proseslərin biznesə təsiri Digər VG 
T932 Müsahibədə müvəffəqiyyətli olmanın sirləri Digər FS 
T935 Əmək qanunvericiliyi Digər ASF 
T936 Менеджмент в стиле DISC Digər RA 
© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün "Thomas" fərdlər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©IQ - Fərdi Sifariş ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi