Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

Tövsiyə olunanlar
ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training

Thomas
CIA

e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Qısamüddətli Kurslar
Fərdi sahibkarlıq subyektlərində və kiçik müəssisələrdə mühasibat uçotu
Mövzu qrupu: Maliyyə Menecmenti
Kod: T314
Qiymət : 300 AZN
Ekspertlər: Elxan Məmmədov 


Kursa yazılmaq
 
Qısa məzmunu

Müddət
12 saat
Kimlər üçün nəzərdə tutulur
 • Fərdi sahibkarlar
 • Fərdi sahibkarların ailə üzvləri
 • Kiçik müəssisələrin mühasibləri
 • Bu qrup subyektlərinin maliyyə məsləhətçiləri
 • Maliyyə məsləhətçisi olmaq istəyən tələbələr
Modullar
 
Təqdimat
 
Modul 1
 • Maliyyə hesabatının məqsədi
 • Maliyyə vəziyyəti, fəaliyyətin nəticələri və maliyyə vəziyyətində dəyişiklər
 • Əsas fərziyyələr
 • Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xarakteristikaları
 • Maliyyə hesabatlarının elementləri
 • Maliyyə hesabatlarının elementlərinin tanınması
 • Maliyyə hesabatlarının elementlərin qiymətləndirilməsi
Modul 2
 • Maliyyə vəziyyəti və balans tənliyi
 • Xalis mənfəət
 • Uçot dövriyyəsi, hesablama üçün işçi cədvəllər, və nizamlama müxabirləşmələri
 • Maliyyə hesabatları və onların təyinatı
 • Mühasibat balansı
 • Mənfəət və zərər haqqında hesabat
 • Hesablama metodu ilə uçotun aparılması
Modul 3
 • Cari aktivlər
 • Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
 • “Cari aktivlər” anlayışı və onların təsnifatı
 • Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri anlayışı
 • Kiçik kassa anlayışı
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti üzərində daxili nəzarət sistemi
 • Debitor borclar
 • Debitor borclarının tanınması və qiymətləndirilməsi
Modul 4
 • Ehtiyatlar (mal-material)
 • Ehtiyatların tanınması və təsnifatı
 • Ehtiyatların qiymətləndirilməsinin metodları
 • Faktiki dəyər
 • Xalis satışın dəyəri
 • Ehtiyatların uçot sistemi
 • Ehtiyatların analizi
Modul 5
 • Əsas vəsaitlər
 • Anlayışlar
 • Əsas vəsaitlərin tanınması
 • İlkin qiymətləndirmə
 • Əldə edilməsi
 • Öz gücünüz hesabına qurulmuş tikililər və avadanlıqlar
 • Amortizasiyanın hesablanması metodları
 • Sonrakı xərclər
 • Sonrakı qiymətləndirmələr
 • Çıxdaş olunması
Modul 6
 • Qeyri-maddi aktivlər
 • Anlayışı və təsnifləşdirilməsi
 • Qeyri maddi aktivlərin uçotu
Modul 7
 • Gəlir və xərcin tanınması. Nizamlayan müxabirləşmələrin hesabatı
 • Gəlir və xərcin tanınması
 • Gəlirin tanınması
 • Xərcin tanınması
 • Mənfəət və zərərin tanınması
 • Nizamlayan müxabirləşmələr
Modul 8
 • Səhvlərin düzəldilməsi
 • Səhvlərin növü
 • Səhvlərin düzəldilməsi metodları
Modul 9
 • Öhdəliklər
 • Anlayışlar
 • Öhdəliklərin qiymətləndirilməsi
 • Öhdəliklərin təsnifatlaşması
 • Cari öhdəliklər
Modul 10
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 • Anlayışlar
 • Hesabatda açıqlanan fəaliyyətin növləri
Modul 11
 • Xarici valyuta
 • Xarici valyutada əməliyyatlar
 • Xarici valyutada hesabatlarının hazırlanması
Əldə ediləcək nəticələr
Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • maliyyə hesabatlarının məqsədi və bu məqsədə nail olmaq üçün qərarların qəbulu,
 • ikili balanslaşdırılımış yazı metodundan istifadə etməli biznes əməliyyatların uçotu,
 • maliyyə hesabatlarının elementlərinin tanınması və ölçülməsi,
 • aktiv və öhdəliklərinin tanınması və ölçülməsi,
 • nağd pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar və daxili nəzarət sisteminin necə tətbiq edilməsi,
 • balans və mənfəət və zərər haqqında hesabatların hazırlanması,
 • sahibkarın şəxsi kapitalının tanınması və ölçülməsi.
© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün Fərdi müştərilər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi