Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

Tövsiyə olunanlar
ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training

Thomas
CIA

e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Qısamüddətli Kurslar
Gəlir/xərc təhlili. Layihələrin səmərəliyinin ölçülməsi
Mövzu qrupu: Maliyyə Menecmenti
Kod: T317
Qiymət : 500 AZN
Ekspertlər: Elçin Rəşid 


Kursa yazılmaq
 
Qısa məzmunu

Müddət
20 saat
Kimlər üçün nəzərdə tutulur
 • Maliyyə menecerləri
 • İnvestisiya layihələrinin rəhbərləri
 • İnvestisiya layihələrinin monitorinqini həyata keçirən mütəxəssislər
Modullar
 

Təqdimat

 

Modul 1.

Xərc-gəlir təhlilinin mahiyyəti
 • Xərc-gəlir təhlilinin əhəmiyyəti
 • Xərc-gəlir təhlili üzrə yerli və beynəlxalq təcrübə
 • Xərc-gəlir təhlilində müxtəlif resursların nəzərə alınması prinsipləri
 • Cari və gələcək dəyərlər
Modul 2.Nağd pulun hərəkəti cədvəli
 • İnvestisiya və layihə əməliyyat-istismar xərcləri
 • Gözlənilən gəlirlər və onların ekspertiza cədvəlinə daxil edilmə qaydaları
Modul 3.İnvestisiya seçimi meyarları
 • Xalis cari dəyər
 • Daxili rentabellik norması/dərəcəsi
 • Gəlir-xərc nisbəti
 • Geriödəmə müddəti və s.
Modul 4. Xərc-gəlirin müxtəlif mövqelərdən təhlili
 • Sahibin/investorun mövqeyindən gəlir və xərc maddələrinin və layihə rentabelliyinin müəyyən edilməsi
 • Alternativ investisiyalar arasından seçim və mümkün investisiyaların prioritetləşdirilməsi qaydaları
 • Kreditləşmə mövqeyindən xərc-gəlir təhlili
Modul 5. İnvestisiyaya təsir edən müxtəlif meyarlar
 • Vergi, subsidiya və amortizasiyanın layihə rentabelliyinə təsirləri və bu təsirləri yaxşılaşdırmanın yolları
 • Layihəsonuna qalan resurs dəyərlərinin investisiya qərarvermə modelinə daxiledilmə qaydaları
 • Debitor hesabının, kreditor hesabının, inventarın və kassa qalığının və eləcə də onların layihə qərarverməsinə təsirlərinin müəyyən edilməsi və layihə rentabelliyi baxımından yaxşılaşdırılması
 • İnflyasiyanın və mübadilə kursu dəyişmələrinin təsirlərinin nəzərə alınması və hesablanması
 • İnflyasiyanın və mübadilə kursu dəyişmələrini bilərək investisiya və ya layihənin maliyyə göstəricilərini yaxşılaşdırmaq qaydaları
 • İnvestisiya üçün optimal ölçü və miqyasın, habelə başlama dövrü və müddətin seçilməsi
 • Uzunmüddətli investisiya strategiyası yanaşması və bütün maliyyə göstəriciləri baxımından kompleks təhlil
 • İnvestisiyalar üzrə risk təhlili və idarəetməsi nəzəriyyəsi, istifadə olunan statistik anlayışlar və metodologiya
 • Riskə yanaşma prinsipləri
 • Giriş parametrlərində mümkün dəyişmələr və onların investisiya və ya layihə rentabelliyinə təsirlərinin ölçülməsi
 • Zərərsizlik qiymətlərinin tapılması və mümkün strategiyaların işlənilməsi
 • İnvestisiya üzrə ilkin parametrlərdə və proqnozlarda xətaların nəzərə alınması qaydaları
 • İlkin parametrlər və proqnozların dəyişmələrinin investisiya gəlirliliyinə və layihə rentabelliyinə təsirlərinin müəyyən edilməsi
 • Alternativ investisiyalar və layihə variantları üzrə gözlənilən dəyərlər, gözlənilməz hal üçün zərəri yumşaltmaq, azaltmaq, transfer etmək və qarşısını almaq tədbirləri, risk premiumları və seçimə təsiri
 • İnvestisiya gəlirliliyinin və layihə rentabelliyinin risklərlə birgə təhlili və variantlar arasından seçim qaydaları
 • Seçimə təsir edən subyektiv amillər
 • İnvestisiya portfelinin optimallaşdırılması, və investisiya və layihə variantlarının prioritetləşmə qaydasına uyğun sıralanması
Modul 6. Təhlilin məlumat mənbəyi
 • Xərc-gəlir təhlili üçün tələb olunan məlumatlar, onların təhlili və onlardan istifadə metodları
 • Xərc-gəlir təhlilinə alternativ yanaşmalar və birgə istifadə
Modul 7. Xərc-gəlir təhlilində etik problemlər
 • Xərc-gəlir təhlilində və qərarvermədə etik məsələlər və bu sahədə tətbiq olunan qabaqcıl təcrübələr
 • Xərc-gəlir və risk təhlillərinin davamlı tətbiqi, təşkilat daxilində və habelə sektor üzrə institutlaşma məsələləri
Əldə ediləcək nəticələr
Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • xərc-gəlir təhlili üzrə ən qabaqcil metodologiyalari,
 • xərc-gəlir təhlili və alternativ metodlarin real investisiya layihəsi üzərində tam tətbiq etməyi,
 • alternativ investisiyalar arasindan seçmək, prioritetləşdirmək və portfeli optimallaşdirmaq qaydalarini,
 • investisiyalar üzrə risk təhlilini və bu sahədə istifadə olunan kompyuter proqraminin istifadəsini və bunlari öz (və ya öz təşkilatinin) real investisiya layihəsi üzərində tam tətbiq etməyi.
© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün Fərdi müştərilər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi