Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

Tövsiyə olunanlar
ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training

Thomas
CIA

e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Qısamüddətli Kurslar
Maliyyə menecmenti: maliyyə hesabatları və təhlil
Mövzu qrupu: Maliyyə Menecmenti
Kod: T320
Qiymət : 400 AZN
Ekspertlər: Elxan Məmmədov 


Kursa yazılmaq
 
Qısa məzmunu

Kursun müddəti
16 saat
Kimlər üçün nəzərdə tutulub
Kiçik və orta müəssisələrin rəhbərləri, maliyyə menecerləri, mühasibləri və auditorları
Modullar
Təqdimat
Modul 1. Maliyyə hesabatlarının mahiyyəti
 • Maliyyə hesabatlarının məqsədi
 • Maliyyə vəziyyəti, maliyyə nəticələri, maliyyə vəziyyətində dəyişikliklər
 • İkili yazılış sistemi
 • Hesabatların hazırlanmasında istifadə edilən əsas fərziyyələr
 • Maliyyə hesabatların keyfiyyət xarakteristikaları
 • Maliyyə hesabatlarının elementləri
 • Maliyyə hesabatlarının elementlərinin müəyyən edilməsi
 • Maliyyə hesabatlarının elementlərinin ölçülməsi
Modul 2. Maliyyə hesabatlarının növləri
 • Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat və balans bərabərliyi
 • Xalis mənfəət
 • Uçot dövrü, işçi cədvəllər, nizamlayıcı yazılışlar
 • Maliyyə hesabatların məqsədi və növləri
  • Maliyyə balansı
  • Mənfəət və Zərər haqqında hesabat
 • Hesablama metodu
Modul 3. Cari aktivlər
 • Nağd pul və pul ekvivalentləri
  • “Cari aktivlər”in mahiyyəti və təsnifləşdirilməsi
  • Nağd pul və pul ekvivalentlərin mahiyyəti
  • “Kiçik kassa”nın mahiyyəti
  • Nağd pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar və nəzarət sistemi
 • Debitor borc
  • Debitor borcun müəyyən edilməsi və ölçülməsi 
Modul 4. Ehtiyatlar (Mal material)
 • Mahiyyəti və təsnifləşdirilməsi
 • Ehtiyatların ölçülməsi metodları
  • Maya dəyəri
  • Xalis satış dəyəri
 • Ehtiyatların mühasibat sistemi
  • Ehtiyatların maliyyə təhlili
Modul 5. Əsas vəsaitlər
 • Mahiyyəti
 • Əsas vəsaitlərinin tanınması
 • İlkin maya dəyəri
 • Alınması
 • Daxildə yaradılan əsas vəsaitlər
 • Amortizasiya metodları
 • Sonrakı xərclər
 • Tanınmadan sonrakı ölçülməsi
 • Balansdan silinməsi
Modul 6. Qeyri maddi aktivlər
 • Mahiyyəti və təsnifləşdirilməsi
 • Qeyri maddi aktivlərin uçotunun prinsipləri
Modul 7.Gəlir və xərcləri tanınması, bağlanan müxabirləşmələr
 • Gəlir və xərcləri tanınması
 • Gəlirin tanınması
 • Xərclərin tanınması
 • Mənfəət və zərərin tanınması
 • Bağlanan müxabirləşmələr
Modul 8. Səhvlərin düzəldilməsi
 • Səhvlərin növləri
 • Səhvlərin düzəldilməsi metodları
Modul 9. Öhdəliklər
 • Mahiyyəti
 • Ölçülməsi
 • Təsnifləşdirilməsi
Modul 10. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 • Mahiyyəti
 • Fəaliyyət növləri
Modul 11. Xarici valyuta ilə əməliyyatlar
 • Xarici valyuta ilə əməliyyatlar
 • Xarici valyutada hazırlanan hesabatlar
Modul 12. Kapitalda dəyişikliklər
 • Şəxsi Kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat
Modul 13. Maliyyə təhlili
 • Maliyyə təhlilinin metodları
 • Zərərsiz nöqtə və təhlükəsiz sədd
 • Xalis cari dəyər (NPV) və daxili gəlirlik norması (IRR)
 • Maliyyə məlumatlarının təhlili
  • Likvidlik əmsalları
  • Ödəmə qabiliyyəti əmsalları
  • Mənfəətlilik əmsalları
 • Stabillik
Əldə olunan nəticələr
Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakı bilik və bacarıqları əldə edib özləri hazırlayacaqlar:
 • Maliyyə hesabatların məqsədlərini və məqsədlərə nail olmaq üçün qərarların qəbul edilməsini,
 • ikili yazılış vasitəsi ilə biznes əməliyyatların uçotunun aparılmasını,
 • maliyyə hesabatlarının elementlərinin tanınması və ölçülməsinini,
 • aktiv və öhdəliklərin tanınması və ölçülməsini,
 • nağd pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar və daxili nəzarət sisteminin tətbiqini,
 • balans, mənfəət və zərər haqqında hesabatının, Nağd pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında və Şəxsi kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatlarının hazırlanmasını,
 • biznesinin maliyyə təhlilinin aparılmasını. 
 
© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün Fərdi müştərilər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi