Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training

Thomas
CIA

e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Qısamüddətli Kurslar
Антикризисный маркетинг
Mövzu qrupu: Marketinq və satış
Kod: T538
Qiymət : 300 AZN
Ekspertlər: Mobil Şərifov 


Kursa yazılmaq
 
Qısa məzmunu

Продолжительность  12 часов
Целевая группа тренинга
 • Руководители и работники департамента маркетинга
 • Бренд менеджеры
 • Руководители точек продаж
 • Специалисты направления: развитие бизнеса
 • Представители фронт-офисов
Модули Введение, первичный тест, определение правил, целей

Модуль 1. Основы маркетинга, специфика банковского маркетинга
 • Основы маркетинга
 • Содержание и специфика банковского маркетинга
 • Концепции маркетинга
 • Принципы маркетинга
 • Стратегический маркетинг
 • Бизнес цели (SMART)
 • Маркетинговые цели
 • Маркетинговая и продуктовая стратегия
 • Ценовая стратегия
 • Стратегия по каналам продаж
 • Стратегия агитации
 • Сегментация рынка
 • Планирование маркетинговой деятельностиı
 • Стратегический маркетинговый план
 • Операционный маркетинговый план
 • Финансирование маркетингового плана
Кейс 1.
Обратная связь


Модуль 2. Маркетинговые мероприятия и их мониторинг
 • Рыночное исследование
 • Типы маркетинговых исследований
 • Методы маркетинговых исследований
 • Интернет маркетинг
 • Процесс создания новых продуктов
 • Брэнд менеджмент
 • 4D брэндинг
 • Воронка продаж и ее функции
 • Продвижение продуктов на рынке
 • Жизненный цикл продуктов
 • Реклама и PR
 • Концепция 4U
 • Контроль маркетинговой деятельности
 • Контроль и мониторинг рекламной деятельности
 • Теория 4P
 • Модель 4С
 • Мониторинг жизненного цикла продукта
Кейс 2
Обратная связь


Модуль 3. Антикризисный маркетинг

 • Кризисы, их классификация
 • Цикличность кризисов
 • Предкризисные ситуации и прогнозирование кризисов
 • Диагностика и определение кризисной ситуации
 • Проактивный и реактивный маркетинг
 • Антикризисное управление и регулирование
 • Понятие антикризисной маркетинговой стратегии
 • Типы антикризисных маркетинговых стратегий
 • Антикризисные маркетинговые меры
 • Элементы антикризисного управления
 • Оптимизация антикризисных шагов маркетинга
 • Локальные корпоративные кризисы
 • Использование средств маркетинга в антикризисном управлении
 • Процедуры антикризисного маркетинга и их этапы
 • 5 шагов антикризисного маркетинга
 • Партизанский маркетинг
 • Разработка последовательности антикризисных маркетинговых действий
 • 10 заповедей по маркетингу
Кейс 3
Обратная связь


Заключительный тест
Ожидаемые результаты По итогам курса слушатели получат следующие навыки:
 • Знание сущности маркетинга и его роли в управлении бизнесом,
 • Определение концепции маркетинговой стратегии и процесса маркетингового планирования,
 • Сегментирование рынка и определение ее взаимосвязи с маркетинговой деятельностью,
 • Маркетинговая стратегия,
 • Подготовка годового маркетингового плана,
 • Подготовка рекламного и PR плана,
 • Формирование маркетингового бюджета,
 • Принципы 4Р, 4C и 4U,
 • Прогнозирование, определение и классификация кризисов
 • Антикризисный маркетинг, его стратегии, типы, меры
 • Оптимизация антикризисных шагов
 • Последовательность антикризисных маркетинговых действий,
 • Партизанский маркетинг
 • Этапы выхода из глобального и локального кризиса
© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün Fərdi müştərilər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi