Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

Tövsiyə olunanlar
ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training

Thomas
CIA

e-ABTC
 
Modula dair digər Məsləhət xidmətləri
İnsan resurslarının idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi
 
Qısa məzmunu

Bu layihə çərçivəsində aşağıdakı işlər görülür:

 1. Insan resurslarının idarə edilməsi komitəsinin yaradılması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi), onun reqlamentinin hazırlanması.
 2. Sifarişçinin rəhbər işçiləri ilə müsahibələrin keçirilməsi və nəticələrin emalı.
 3. İşçilər arasında keçiriləcək anonim sorğunun hazırlanması və nəticələrin emalı.
 4. Insan resurslarının idarə edilməsi üzrə proseslərin, siyasət və proesedurların təhlili.
 5. Insan resurslarının idarə edilməsi strukturunun reqlamentinin hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).
 6. Sifarişçidə  iş yüklərinin müəyyən olunması və onun daimi monitorinqi sisteminin yaradılması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi) və Sifarişçinin rəhbərliyi ilə razılaşdırılması.
 7. Vəzifə təlimatlarının strukturuna yenidən baxılması, təkmilləşdirilməsi, nümunələr hazırlanması və birbaşa rəhbərlərə vəzifə təlimatları üzrə seminar keçirilməsi.
 8. İşə qəbul sistemi qaydaların hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).
 9. Sifarişçidə  vəzifələrin kateqoriyalara bölünməsi və hər bir kateqoriya üzrə rəqabətqabiliyyətli əmək haqqı sistemi yaradılması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).
 10. Müştəri xidməti strukturlarının reytinq və reytinq əsaslı əməyin ödənişi sisteminin yaradılması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).
 11. Sifarişçidə  KPI və SMART sistemlərinin tətbiqi əsasında fəaliyyətin (həm struktur bölmələrinin, həm də işçilərin) qiymətləndirilməsi sisteminin yaradılması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).
 12. Nəticəyə əsaslanan, fərdi və kollektiv əməyi stimullaşdıran 40-dan artıq iqtisadi və qeyri-iqtisadi motivasiyanı özündə əks etdirən kompensasiya sisteminin  yaradılması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).
 13. Karyer planlaşması sisteminin yaradılması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).
 14. Sifarişçinin Biznes etika, etiket və korporativ davranış məcəlləsinin hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).
 15. Daxili təlim mərkəzinin yaradılması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).
 16. Təlimə olan ehtiyacların müəyyən olunması və fərdi inkişaf planlarının hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).
 17. Daxili təlim işinin qurulması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).
 18. Hazırlanmış sistemlər üzrə komandanın məlumatlandırılması və tətbiqinə əməli köməklik göstərilməsi.

Bu layihənin tətbiqindən aşağıdakı nəticələr əldə edilir:

 • Sifarişçidə  insan resurslarının idarə edilməsi işinin vəziyyəti bütün işçi heyəti arasında keçirilən anonim sorğu, rəhbərlərlə aparılan müsahibələr, mövcud sənədlərin təhlili və digər metodlar əsasında dərindən təhlil olunmuş, təhlilin nəticələri barədə hesabat və bu sahədə işin təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyyələr hazırlanaraq Layihə Qurupuna və Sifarişçinin Menecmentinə təqdim olunmuşdur.
 • Sifarişçinin İnsan resurslarının idarə edilməsinin bütün komponentləri (təşkil, işəqəbul, inkişaf, qiymətləndirmə, motivasiya, ehtiyat kadr, karyer inkişafı, işdən azadetmə, biznes etika və etiket, korporativ davranış, sosial öhdəlik və s) üzrə risklərin minimallaşdırılması üzrə siyasəti vardır.
 • Sifarişçinin rəhbərləri işçilərin iş yüklərinin müəyyən olunması, onun ölçülməsi, vəzifə təlimatlarının hazırlanması və təkmilləşdirilməsi üzrə lazımı bilik və təcrübələr əldə etmişlər.
 • Sifarişçidə  hər bir vəzifə 100-dən artıq meyarın tətbiqi əsasında kateqoriyalara bölünmüş, hər bir kateqoriya üzrə rəqabətqabiliyyətli baza əmək haqqı sistemi yaradılmışdır.
 • Struktur bölmələrinin və işçilərin əməyinin qiymətləndirilməsinin meyarları və dərəcələri müəyyən olunmuş, qiymətləndirmə sistemi yaradılmışdır.
 • Sifarişçinin müştəri xidməti strukturlarının reytinqi və reytinq əsaslı ədalətli və stimullaşdırıcı əmək haqqı sistemi yaradılmışdır.
 • Sifarişçidə  ayrı-ayrı məhsulların satışının həcmi və keyfiyyətindən asılı olaraq, aylıq bonus sistemi (hər bir məhsul, üzrə ön və arxa ofis işçiləri, habelə satış rəhbərləri üçün) yaradılmışdır.
 • Sifarişçidə  birbaşa nəticəyə əsaslanan, fərdi və komanda əməyini stimullaşdıran 40-dan artıq iqtisadi və qeyri-iqtisadi motivasiya formalarını özündə cəmləşdirən, işçi heyətinə çəkilən xərclərin səmərəliliyinin artmasını təşviq edən, təkmil həvəsləndirmə sistemi vardır.
 • Sifarişçidə  təkmil işəqəbul sistemi vardır.
 • Sifarişçidə  adekvat biznes etika və etiket, habelə korporativ davranış məcəlləsi mövcuddur.
 • İşçilər «işçi kitabcası» ilə təmin olunmuşlar.
 • Təşkilatın daxili təlim mərkəzi, bu mərkəzin fəaliyyətini tənzimləyən normativ baza və daxili təlimçiləri vardır.
 • Sifarişçinin bütün işçi heyəti insan resurslarının idarə edilməsi təkminlləşmiş sistemləri ilə məlumatlanmışlar və təlimləndirilmişlər.
 • Sifarişçinin Menecmenti və aidiyyəti işçiləri İnsan resurslarının idarə edilməsi işini sahəsində lazımi bilik və vərdişlər əldə etmişlər.
© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün "Thomas" fərdlər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©IQ - Fərdi Sifariş ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi