Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training

Thomas
CIA

e-ABTC
 
Modula dair digər Məsləhət xidmətləri
Strateji planın hazırlanması
 
Qısa məzmunu

Bu layihə çərçivəsində aşağıdakı işlər görülür:

1.     Strateji Plan Qurupunun reqlamentinin hazırlanması.

2.     Strateji Plan Qurupu üzvlərinə strateji planlaşma üzrə seminar keçirilməsi.

3.     İşçilər arasında keçiriləcək anonim sorğunun hazırlanması, sorğunun Sifarişçi tərəfindən keçirilməsi və nəticələrin İcraçı tərəfindən emalı.

4.     Müştərilər arasında keçiriləcək anonim sorğunun hazırlanması, sorğunun Sifarişçi tərəfindən keçirilməsi və nəticələrin İcraçı tərəfindən emalı.

5.     Sorğuların keçirilməsi üzrə daxili qaydaların layihəsinin hazırlanması və Sifarişçi ilə razılaşdırılması.

6.     Sorğunun keçirilməsi üzrə seminar keçirilməsi.

7.     Strateji Plan Qurupu üzvlərinin özləri tərəfindən aparılacaq daxili vəziyyətin təhlili üçün suallar toplusunun hazırlanması və təqdimatı.

8.     Sifarişçinin rəhbər işçiləri ilə müsahibələrin keçirilməsi və nəticələrin emalı.

9.     Sifarişçinin daxili proseslərinin, siyasət və prosedurlarının təhlili

10. Sifarişçinin satış prosesinin, satış işçilərinin satış vərdişlərinin monitorinqi (virtual alıcı vasitəsi ilə).

11. Sifarişçinin fəaliyyət göstərdiyi hüquqi və biznes mühitinin, bazar və rəqabət şəraitinin təhlili.

12. Strateji baxışın müəyyən olunması (varsa, ona yenidən baxılması).

13. Missiyanın müəyyən olunması (varsa, ona yenidən baxılması).

14. Strateji baxış və missiya nəzərə alınmaqla, SWOT təhlil aparılması.

15. Strateji baxış, missiya və SWOT təhlil nəzərə alınmaqla, uzun, orta və cari strateji dövr üzrə əsas strateji hədəflərin müəyyən olunması.

16. Strateji dövr üçün (3-5 il) strateji hədəflərin müəyyən olunması (varsa, ona yenidən baxılması).

17. Strateji dövr üzrə (3-5 il)  strateji hədəflərin həyata keçirilməsi üçün layihələrin və layihə rəhbərlərinin müəyyən olunması.

18. Strateji dövr üzrə (3-5 il) maliyyə proqnozlarının müəyyən olunması.

19. Strateji dövr üzrə (3-5 il) səmərəlilik göstəricilərinin proqnozlarının müəyyən olunması.

20. Sifarişçinin təşkilati strukturuna yenidən baxılması.

21. Strateji dövrün birinci ili üçün nəzərdə tutulmuş layihələrin əməliyyat planlarının hazırlanması.

22. Strateji dövrün birinci ili üzrə bütövlükdə təşkilat, o cümlədən struktur bölmələrinin büdcələrinin hazırlanması.

23. Strateji dövrün birinci ili üzrə struktur vahidlərinin və işçilərin hədəflərinin müəyyən olunması üzrə rəhbər işçilərə seminar keçirilməsi və metodoloji köməklik göstərilməsi.

24. Strateji planın layihəsinin hazırlanması.

25. Planlaşma sisteminin bütün mərhələlərini, o cümlədən planların təsdiqi, icrası, hesabatlılıq və nəzarəti özündə əks etdirən qaydaların layihəsinin hazırlanması.

26. Planlaşma sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar müşayiət olunan məsləhət xidmətlərinin təqdim olunması.


Bu layihənin tətbiqindən aşağıdakı nəticələr əldə edilir:

 •     Sifarişçidə  daimi fəaliyyət göstərən Strateji Plan Qurupu yaradılmışdır və fəaliyyət göstərir.
 •     Sifarişçinin   uzun, orta və qısa müddətlər üçün strateji hədəfləri vardır.
 •     Sifarişçinin  strateji baxışı və missiya hesabatı aydın formalaşmışdır.
 •     Sifarişçinin  strateji planı vardır.
 •     Bütövlükdə təşkilat, o cümlədən struktur bölmələri və işçilərin hədəfləri müəyyənləşmişdir.
 •     Strateji hədəflərin yerinə yetirilməsi üçün əməliyyat planları vardır.
 •     Sifarişçinin  3-5 illik balans, mənfəət və zərərlər, habelə səmərəlilik proqnozları vardır.
 •     Sifarişçinin  bütövlükdə, o cümlədən hər bir bölməsinin büdcəsi vardır.
 •     Sifarişçidə  planlaşma üzrə daxili qaydalar vardır və o tətbiq olunur.
 •     Sifarişçinin  Menecmenti planlaşma sistemləri üzrə lazımi bilik və vərdişlər əldə etmişdir.
 •     Sifarişçidə  planlaşma sistemi yaradılmışdır.
© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün Fərdi müştərilər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi