abtc.az

Korporativ idarəetmə konsaltinqi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

6 komponent üzrə məsləhət xidmətləri


Görülən işlər:

1. Sifarişçinin mövcud korporativ idarəetmə strukturunun qiymətləndirilməsi

2. Sifarişçinin korporativ idarəetmə strukturunun hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

3. Sifarişçinin idarəetmə orqanlarının reqlamentlərinin layihələrinin hazırlanması.

4. İdarəetmə strukturun tətbiq planının hazırlanması.

5. İdarəetmə orqanları üzvlərinə korporativ idarəetmə üzrə seminar keçirilməsi.

6. İdarəetmə strukturunun tətbiqi ilə əlaqədar məsləhət xidmətləri.

Əldə edilən nəticələr:

♦ Sifarişçinin korporativ idarəetmə strukturu vardır.

♦ İdarəetmə orqanlarının konkret səlahiyyətləri və məsuliyyətləri müəyyənləşmişdir.

♦ Sifarişçinin idarəetmə orqanları üzvləri öz funksiyaları haqqında lazımi bilik və vərdişlər əldə etmişlər.

♦ Sifarişçinin korporativ idarəetmə strukturu təkmilləşmişdir.

Top