abtc.az

Təşkilati struktur və proseslərin idarə edilməsi konsaltinqi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

6 komponent üzrə məsləhət xidmətləri


Görülən işlər:

1. Sifarişçinin Strateji Planının yerinə yetirilməsini təmin edən təşkilati strukturunun hazırlanması.

2. Sifarişçinin kollegial və funksional struktur bölmələrinin əsasnamələrinin layihələrinin hazırlanması.

3. Təşkilati strukturun tətbiq planının hazırlanması.

4. Sifarişçinin idarəetmə proseslərinin optimallaşdırılması, proses xəritələrinin və qaydalarının hazırlanması.

5. Sifarişçinin texnoloji proseslərinin optimallaşdırılması, texnoloji xəritələrin və qaydalarının hazırlanması.  

6. Təşkilati strukturun və proseslərin tətbiqi ilə əlaqədar məsləhət xidmətləri.

Əldə edilən nəticələr:

♦ Sifarişçinin strateji planının yerinə yetirilməsini təmin edən adekvat təşkilat strukturu vardır.

♦ Bütün struktur bölmələrinin konkret vəzifələri müəyyənləşmişdir.

♦ Sifarişçidə nəzarət və risklərin idarə edilməsini təmin edən təşkilati struktur formalaşmışdır.

♦ Sifarişçinin biznes prosesləri optimallaşmışdıpr, bütün proseslər proses və texnoloji xəritələri və qaydalarla tənzimlənir

♦ Sifarişçinin komandası yeni proseslər barədə təlimləndirilmişdir və tətbiq edirlər.

Top