abtc.az

Maliyyə menecmenti konsaltinqi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

7 komponent üzrə məsləhət xidmətləri


Görülən işlər:

1. Maliyyə menecmenti üzrə siyasətin hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

2. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara keçirilməsi.

3. Sifarişçinin balans dəyərinin müəyyən olunması.

4. Maliyyə hesabatlarının təhlili sisteminin hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

5. Daxili qiymətlər sisteminin hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

6. Maya dəyərinin hesablanması sisteminin hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

7. Büdcə sisteminin yaradılması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

Əldə edilən nəticələr:

♦ Sifarişçidə beynəlxalq standartlara uyğun maliyyə menecmenti siyasəti vardır.

♦ Sifarişçinin dəyəri müəyyən olunmuşdur.

♦ Sifarişçidə daxili qiymətlər sistemi yaradılmışdır.

♦ Sifarişçinin məhsul və xidmətlərinin maya dəyəri hesablanır.

♦ Sifarişçidə bütün fəaliyyəti əks etdirən büdcə sistemi və maliyyə nəzarəti mövcuddur.

♦ Sifarişçinin Menecmenti və aidiyyəti işçiləri maliyyə menecmenti işini daha səmərəli qurmaq üzrə lazımi bilik və vərdişlər əldə etmişlər.

Top