abtc.az

Risk menecment konsaltinqi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

11 komponent üzrə məsləhət xidmətləri


Görülən işlər:

1. Sifarişçinin risklərinin qiymətləndirilməsi və hesabat təqdim edilməsi

2. Sifarişçinin risk üzrə ümumi siyasətinin və risk iştahasının hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

3. Bütün sahələr üzrə risk limitlərinin hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

4. Sifarişçinin ayrı-ayrı risklərinin idarə edilməsi üzrə siyasətlərin hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

5. Bütün mövcud və potensial risklər xəritələrinin (cədvəllərinin) hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

6. Bütün mövcud risklərin reytinqlərinin müəyyən olunması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

7. Hər bir risk növü üzrə hesabatlılığın müəyyən olunması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

8. Riskə məruz dəyər alətinin hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

9. Stress testləşmə alətinin hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

10. Fövqəladə hallar planlarının hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

11. Risklərin idarə edilməsi sistemlərinin yaradılması üzrə məsləhətlər.

Əldə edilən nəticələr:

♦ Sifarişçidə risklərin idarə edilməsi üzrə ümumi siyasət və risk iştahası limitləri vardır.

♦ Sifarişçinin ayrı-ayrı riskləri üzrə risk xəritələri (cədvəlləri), siyasətləri və fövqəladə hallar planları mövcuddur.

♦ Sifarişçidə ayrı-ayrı risklərin ölçülməsi üçün riskə məruz dəyər metodu və Excel proqram vardır.

♦ Sifarişçinin risklərinin reytinqləri müəyyən olunmuş, onların minimallaşdırılması alətləri və məsul strukturlar müəyyən olunmuşdur.

♦ Sifarişçidə stress testlər aparılması üzrə Excel proqram vardır və aidiyyəti işçilər stress testləşmə üzrə lazımi biliklər almışlar.

♦ Sifarişçinin Menecmenti və aidiyyəti işçiləri risklərin səmərəli idarə edilməsi üzrə lazımi bilik və vərdişlər əldə etmişlər.

Top