abtc.az

Kredit işi konsaltinqi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

7 komponent üzrə məsləhət xidmətləri


Görülən işlər:

1. Kredit işinin dərin qiymətləndirilməsi və hesabat təqdim edilməsi

2. Kredit siyasətinin hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

3. Kredit portfelinin diversifikasiyasının aparılması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

4. Kreditləşmə üzrə qaydaların hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

5. Kredit reytinq sisteminin hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

6. Kredit skorinq sisteminin hazırlanması (varsa, yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi).

7. Kredit işinin təşkili üzrə məsləhət xidməti.

Əldə edilən nəticələr:

♦ Sifarişçinin strateji planına uyğun kredit siyasəti vardır.

♦ Kredit portfeli sahə, müştəri qrupu, kreditin növü və digər meyarlar üzrə diversifikasiya olunmuşdur.

♦ Sifarişçidə kreditləşmə üzrə dəqiq qaydalar mövcuddur.

♦ Sifarişçidə kredit reytinq sistemi yaradılmışdır.

♦ Sifarişçidə kredit skorinq sistemi yaradılmışdır.

♦ Sifarişçinin Menecmenti və aidiyyəti işçiləri kredit biznesinin səmərəli təşkili üzrə lazımi bilik və vərdişlər əldə etmişlər.

Top