abtc.az

Sertifikasiyalı insan resursları mütəxəssisi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 2019-02-11

Qiymət: 1000 AZN

HR Məktəbinin sertifikasiya proqramı


ABTC Ekspert qurupu təqdimatında: 

Cavanşir Abdullayev , Allahverdi BağırovElnarə MəmmədovaMətanət Babayevaİlkin ZeynallıFəzilə ƏskərovaHəlimə QəmərlinskayaAidə İbrahimovaLeyla Məhərrəmova Nizami Əhmədov 

Müddəti:

80 saat (həftə içi iki dəfə 2 saatlıq və şənbə günləri 4 saatlıq sessiyalar)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

İnsan resursları sahəsində ixtisaslaşmaq istəyən və bu sahədə işləyən mütəxəssislər

Sertifikatlaşma qaydaları

Təlim mövzuları üzrə keçirilən 4 testin ümumi nəticələri üzrə 75 və ondan yuxarı bal toplayan dinləyiciyə “müvəffəqiyyət”, bundan aşağı nəticə göstərənlərə isə “iştirak” sertifikatı təqdim olunur. Proqramın 50%-dən az müddətini təlimdə iştirak etmiş dinləyiciyə ümumiyyətlə sertifikat təqdim edilmir və yalnız arayış verilir.

Proqramın özəllikləri
 • Sahənin ən peşəkar ekspertləri ilə interaktiv dərslər
 • Bir Şirkətin nümunəsində insan resurslarının idarə olunması sistemlərinin qurulması əsaslı praktiki tapşırıq və oyunlar.
 • İlk 2 testdən sonra ən çox bal toplayan bank və şirkətlərdə praktika imkanını qazanır.
Proqramın qısa məzmunu

Modul 1. İnsan resurslarının idarə edilməsinin mahiyyəti

 • İnsan resurslarının idarə edilməsinin Kadrların idarə edilməsi arasında fərq
 • İnsana resurs baxışı ilə insan kapitalı baxışında fərq
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində müxtəlif ölkələrin təcrübələri
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində dünyada gedən son meyllər

Praktiki tapşırıqlar

 • İnsan resurslarının idarə edilməsi ilə kadrların idarə edilməsi arasında fərqin müəyyən olunması

Modul 2. İnsan resurslarının idarə edilməsindəki risklər

 • İdarəetmədə dəyişikliklər və onların insan resurslarının idarə edilməsi sahəsinə təsiri
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklər və onların bütün biznesə təsiri
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklərin minimallaşdırlması yolları

Praktiki tapşırıqlar

 • İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklər və onların minimallaşdırılması yollarının müəyyən olunması

Modul 3. İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin təşkili

 • İnsan resurslarının idarə edilməsi strateji idarəetmənin əsas komponenti kimi
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi siyasəti
 • İnsan resurslarının idarə edilməsinin optimal strukturu
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə səlahiyyət və vəzifələr

Praktiki tapşırıqlar

 • Strategiya əsasında insan resurslarının idarə edilməsi siyasətinin hazırlanması
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi strukturunun hazırlanması
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə səlahiyyət və vəzifələrin hazırlanması

Modul 4. İnsan resurslarının planlaşdırılması və işəqəbul

 • İnsan resurslarının planlaşdırılması prinsipləri və meyarları
 • İş yüklərinin müəyyən olunması
 • Strateji, əməliyyat (taktiki) və insan resursları planları arasında əlaqə
 • İnsan resurslarının uzun, orta və qısamüddətli planları
 • İllik işəqəbul planı
 • Vəzifə təlimatı
 • Kompetensiyalar
 • İşəqəbulun forma və metodları
 • İşəqəbula hazırlıq
 • İşəqəbulun mərhələləri
 • Orientasiya

Praktiki tapşırıqlar​

 • İş yükünün hesablanması
 • Təbii yolla işgetmələrin müəyyən olunması
 • Qeyri-təbii işdən getmələrin proqnozlaşdırlması
 • İnsan resurslarının uzun, orta və qısamüddətli planlarının hazırlanması
 • İşəqəbul metodunun seçilməsi
 • Vəzifə təlimatlarının və vəzifə kompetensiyalarının müəyyən olunması
 • İşəqəbula hazırlıq prosesi
 • İlkin seçim
 • Müsahibələrin aparılması (rol oyunu)
 • Sənədləşmə
 • Yeni işəqəbul olıunmuş işçinin orientasiya planının hazırlanması

Modul 5. Fəlaiyyətin qiymətləndirilməsi

 • Struktur bölmələrinin hədəflərinin müəyyən olunması
 • İşçilərin hədəflərinin müəyyən olunması
 • Qiymətləndirmə formaları və meyarları
 • Qiymətləndirməyə hazırlıq
 • Qiymətləndirmə mərhələləri
 • Qiymətləndirmə üzrə hesabatlılıq

Praktiki tapşırıqlar​

 • Struktur bölmələrinin əsas səmərəlilik meyarlarının (KPI) hazırlanması
 • Struktur bölmələrinin illik hədəflərinin hazırlanması
 • Müxtəlif kateqoriyadan olan işçilərin hədəflərinin hazırlanması
 • Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi (rol oyunu)

Modul 6. Vəzifə kateqoriyası və əmək haqqı

 • Vəzifə təlimatı - kompetensiya - vəzifə kateqoriyası
 • Vəzifə kateqoriyası - baza əmək haqqı

Praktiki tapşırıqlar​

 • Vəzifə kateqoriyasının müəyyən olunması üçün meyarların hazırlanması
 • Vəzifə kateqoriyasının müəyyən olıunması
 • Hər bir kateqoriyaya uyğun baza əmək haqqının müəyyən olunması

Modul 7. Motivasiya

 • İşçinin tələbatının müəyyən olunması
 • Motivasiya növləri (40-dan artıq)
 • Fərdi motivasiyalar
 • Komanda motivasiyaları
 • Nərticəyə əsaslanan motivasiya
 • Sosial qayğı
 • İmtiyazlar

Praktiki tapşırıqlar​

 • İşçilərin tətləbatlarının müəyyən olunması üzrə sorğu anketinin hazırlanması
 • İşin nəticəsindən asılı olaraq, əmək haqqına əlavəlrin müəyyən olunması
 • İşin nəticəsindən asılı olaraq, aylıq fərdi bonusların müəyyən olunması
 • İşin nəticəsindən asılı olaraq, illik fərdi və kollektiv bonusların müəyyən olunması
 • İmtiyazlrın düzgün müəyyən olunması

Modul 8. Talantların müəyyən olunması və işçinin inkişafı

 • Talantların idarə edilməsi
 • Ehtiyat kadr
 • İşçinin inkişaf planı
 • Daxili təlimlərin təşkili
 • Xarici təlimlərin təşkili
 • Mentorluq
 • Fərdi məsləhət
 • Rotasiya
 • Koçinq
 • İşçinin inkişafının monitorinq alətləri

Praktiki tapşırıqlar​

 • İşçilərin fərdi inkişaf planının hazırlanması
 • İnkişaf planına uyğun təlim-tədrisin formasının seçilməsi
 • İnkişaf planının səmərəliyiliyinin hesablanması
 • Ehtiyat insan resurslarının meyarlarının hazırlanması

Modul 9. Daxili davranış və intizam qaydaları

 • Korporativ dəyərlər və onun komandaya aşılanması
 • Korporativ davranış
 • Daxili intizam qaydaları

Praktiki tapşırıqlar​

 • Daxili intizam qaydalarının hazırlanması
 • Etik dilemmalar və onların həlli

Modul 10. İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə məlumat sistemi

 • Fərdi uçot sistemi
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin monitorinq alətləri
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə zəruri hesabatlar

Praktiki tapşırıqlar​

 • Fərdi anketlərin formasının hazırlanması
 • Monitorinq alətlərinin hazırlanması
 • Hesabatlılıq formalarının hazırlanması

Modul 11. İnsan resurslarının idarə edilməsinin hüquqi bazası

 • Əmək qanunvericliyi
 • Beynəlxalq normalar

Praktiki tapşırıqlar​

 • İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində qanunvericiliyə riayət olunası vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
Top