abtc.az

HR Məktəbi: Sertifikasiyalı İnsan Resursları Mütəxəssisi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 16-03-2021

Qiymət: 800 AZN

HR Məktəbinin sertifikasiya proqramı


Sertifikatlaşma qaydaları:

Proqrmın təlimi dövründə 2 test keçirilir. Testlər verilmiş materiallar və təlimçinin verdiyi məlumatlar və izahatlar üzərindən hazırlanır. Hər bir test üçün maksimum bal 50-dir. İki testin yekununa görə 75 və ondan yuxarı bal toplayan dinləyiciyə “Proqramı müvəfəqiyyətlə başa vurmuşdur, ondan aşağı toplayan dinləyicilərə isə “Proqrmda iştiak etmişdir” sertifikatı verilir. Dərslərdə 50%-dən aşağı iştirak etmiş dinləyiciyə heç bir sertifikat verilmir, yalnız müraciət olunduğu halda arayış verilir.

ABTC Ekspert qurupu təqdimatında: 

Elşən BədirxanovCavanşir Abdullayev , İlkin ZeynallıFəzilə Əskərova

Müddəti:

  60 saat  (cüt günlər 19:00-dan 21:00-dək, Şənbə günləri 10:00-14:00)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

İnsan resursları sahəsində ixtisaslaşmaq istəyən şəxslər və bu sahədə praktik biliklər almaq istəyən mütəxəssislər

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​:

Modul 1.  İnsan resurslarının idarə edilməsinin mahiyyəti

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində dünyada gedən son meyllər

İnsan resurslarının idarə edilməsinin Kadrların idarə edilməsi arasında fərq

İnsana resurs baxışı ilə insan kapitalı baxışında fərq

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində müxtəlif ölkələrin təcrübələri

Praktiki tapşırıq:

İnsan resurslarının idarə edilməsi ilə kadrların idarə edilməsi arasında fərqin müəyyən olunması

Modul 2. İnsan resurslarının idarə edilməsindəki risklər

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklər və onların bütün biznesə təsiri

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklərin minimallaşdırlması yolları

Praktiki tapşırıq:

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində risklər və onların minimallaşdırılması yollarının müəyyən olunması

Modul 3. İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin təşkili

İnsan resurslarının idarə edilməsi  strateji idarəetmənin əsas komponenti kimi

İnsan resurslarının idarə edilməsi  siyasəti

İnsan resurslarının idarə edilməsinin optimal strukturu

İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə səlahiyyət və vəzifələr

Praktiki tapşırıqlar:

Strategiya əsasında insan resurslarının idarə edilməsi siyasətinin  hazırlanması

İnsan resurslarının idarə edilməsi strukturunun hazırlanması

İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə səlahiyyət və vəzifələrin hazırlanması 

Modul 4. İnsan resurslarının planlaşdırılması və işəqəbul

İnsan resurslarının planlaşdırılması prinsipləri və meyarları

İş yüklərinin müəyyən olunması

Strateji, əməliyyat (taktiki) və insan resursları planları arasında əlaqə

İnsan resurslarının uzun, orta və qısamüddətli planları

İllik işəqəbul planı

Vəzifə təlimatı

Kompetensiyalar

İşəqəbulun forma və metodları

İşəqəbula hazırlıq

İşəqəbulun mərhələləri

Adaptasiya

Praktiki tapşırıqlar:

İş yükünün hesablanması

Təbii yolla işgetmələrin müəyyən olunması

Qeyri-təbii işdən getmələrin proqnozlaşdırlması

İnsan resurslarının uzun, orta və qısamüddətli planlarının hazırlanması

İşəqəbul metodunun seçilməsi

Vəzifə təlimatlarının və vəzifə kompetensiyalarının müəyyən olunması

İşəqəbula hazırlıq prosesi

İlkin seçim

Müsahibələrin aparılması (rol oyunu)

Sənədləşmə

Yenin işəqəbul olıunmuş işçinin orientasiya planının hazırlanması

Modul 5. Vəzifə kateqoriyası və əmək haqqı

Vəzifə təlimatı, kompetensiya, vəzifə kateqoriyası

Vəzifə kateqoriyası-baza əmək haqqı

Praktiki tapşırıqlar:

Vəzifə kateqoriyasının müəyyən olunması üçün meyarların hazırlanması

Vəzifə kateqoriyasının müəyyən olıunması

Hər bir kateqoriyaya uyğun baza əmək haqqının müəyyən olunması

Modul 6. Fəlaiyyətin qiymətləndirilməsi

Struktur bölmələrinin hədəflərinin müəyyən olunması

İşçilərin hədəflərinin müəyyən olunması

Qiymətləndirmə formaları və meyarları

Qiymətləndirməyə hazırlıq

Qiymətləndirmə mərhələləri

Qiymətləndirmə üzrə hesabatlılıq

Praktiki tapşırıqlar:

Struktur bölmələrinin əsas səmərəlilik meyarlarının (KPİ) hazırlanması

Struktur bölmələrinin illik hədəflərinin hazırlanması

Müxtəlif kateqoriyadan olan işçilərin hədəflərinin hazırlanması

Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi (rol oyunu)

Modul 7. Motivasiya

İşçinin tələbatının müəyyən olunması

Motivasiya növləri (40-dan artıq)

Fərdi motivasiyalar

Komanda motivasiyaları

Nərticəyə əsaslanan motivasiya

Sosial qayğı

İmtiyazlar

Praktiki tapşırıqlar:

İşçilərin tətləbatlarının müəyyən olunması üzrə sorğu anketinin hazırlanması

İşin nəticəsindən asılı olaraq, əmək haqqına əlavəlrin müəyyən olunması

İşin nəticəsindən asılı olaraq, aylıq fərdi bonusların müəyyən olunması

İşin nəticəsindən asılı olaraq, illik fərdi və kollektiv bonusların müəyyən olunması

İmtiyazların düzgün müəyyən olunması

Modul 8. Talantların müəyyən olunması və işçinin inkişafı

Talantların idarə edilməsi

Ehtiyat kadr

İşçinin inkişaf planı

Daxili təlimlərin təşkili

Xarici təlimlərin təşkili

Mentorluq

Fərdi məsləhət

Rotasiya

Koçinq

Mentorluq

İşçinin inkişafının monitorinq alətləri

Praktiki tapşırıqlar:

İşçilərin fərdi inkişaf planının hazırlanması

İnkişaf planına uyğun təlim-tədrisin formasının seçilməsi

İnkişaf planının səmərəliyiliyinin hesablanması

Ehtiyat insan resurslarının meyarlarının hazırlanması

Modul 09. İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə məlumat sistemi

Fərdi uçot sistemi

İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin monitorinq alətləri

İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə zəruri hesabatlar

Praktiki tapşırıqlar:

Fərdi anketlərin formasının  hazırlanması

Monitorinq alətlərinin hazırlanması

Hesabatlılıq formalarının hazırlanması

Modul 10. İnsan resurslarının idarə edilməsinin hüquqi bazası

Əmək qanunvericliyi

Beynəlxalq normalar

Praktiki tapşırıq:

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində qanunvericiliyə riayət olunası vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

Top