abtc.az

Marketinq və satış

İlkin Qarayev Təlimçi : İlkin Qarayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat 

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Marketinq departamentinin rəhbərləri və işçiləri, filial rəhbərləri

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və ilkin test
 
Modul 1. Marketinqin mahiyyəti

Marketinqin mahiyyəti

Bankda marketinqin rolu və vəzifələri

Marketinq konsepsiyası

Strateji marketinq

Modul 2. Marketinq planlaşması

Marketinq strategiyası

Məhsul strategiyası

Qiymət strategiyası

Paylanma kanalları strategiyası

Təşviqat strategiyası

Marketinq prosesi

Bazarın seqmentasiyası

Qarışıq marketinq (Marketing Mix)

Marketinq fəaliyyətinin planlaşdırılması

Marketinq kompleksi

Strateji marketinq planı

Marketinq əməliyyat planı (illik)

Marketinq büdcəsi

Modul 3. Marketinqdə 4 P və 4 C

Bazar araşdırmaları

Bazar araşdırması prosesi

Bazar araşdırmalarının növləri

Yeni məhsulların yaradılması

Yeni məhsul yaradılması prosesi

Reklam və İctimai əlaqələr

Marketinq fəaliyyətinə nəzarət

Reklam planının icrası və monitorinqi

İƏ planının icrası və monitorinqi

Marketinq araşdırmaları planının icrası və monitorinqi

Məhsulun həyat dövrünün monitorinqi

Yekun test və sertifikasiya

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Marketinqin mahiyyəti və onun biznesin idarə edilməsində rolunu
Marketinq strategiyasının konsepsiyasını və marketinqin planlaşdırma prosesinin müəyyən edilməsini
Bazarın seqmentasiyası və onun marketinq fəaliyyəti ilə əlaqəsini
Marketinq strategiyasını
İllik marketinq planının hazırlanmasını
Reklam və İƏ planının hazırlanmasını
Marketinq büdcəsinin müəyyənləşdirilməsini
Marketinqdə 4P və 4C prinsiplərini
Qarışıq marketinqin mahiyyətini
Bazar araşdırmalarının müxtəlif metodları və müştəri bazasının müəyyənləşdirilməsini
Bazar araşdırmalarının əhəmiyyəti və növlərini
Marketinq fəaliyyətinə nəzarət və monitorinqini

Top