abtc.az

Anbarın idarə edilməsi

Elxan Mammadov, CAP Təlimçi : Elxan Mammadov, CAP

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 1


Müddəti:

12 saat (həftə içi iki gün, 6 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Şirkətin anbardarları, təchizatçıları, anbarın təşkilinə və nəzarətinə məsul işçilər və muhasiblər

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test
Modul 1. Anbar işinin təşkili və idarəedilməsi

 • Anbarın funksiyası və şirkətin biznes prosesində yeri
 • Xammal və hazır məhsul anbarlarıının xüsusiyyətləri
 • Maddi-texniki təchizat işinin xüsusiyyətləri
 • Anbar təsərrüfatının təşkili
 • Anbarların növləri (mərkəzi və sahə)
 • Hesab fakturanın tərtibi
 • Qaimə fakturanın tərtibi
 • Uçot kartının tərtibi
 • Anbarda inventarizasiyanın keçirilməsi
 • Maddi məhsul şəxslərin funksiyaları
 • Anbar işində fırıldaqçılıq və onunla mübarizə

Modul 2. Mal-materialın idarə edilməsi

 • Malın hərəkətinin təşkili
 • Mal-materialın nomenklaturası
 • Malın qəbulu və buraxılışı
 • Malların təsnifləşdirilməsi
 • Mal-materiala çəkilən xərclərin optimallaşdırılması
 • Mal-materialın axın mərhələləri
 • ABC analiz
 • Mal-materialın optimal qalığının müəyyən edilməsi
 • Sifarişin müəyyən edilməsində müxtəlif yanaşmalar

Modul 3. Kompüterdə anbar proqramları

 • 1C proqramında Anbar modulu
 • MS Excel proqramında mal-materialın uçotu

Son test

 Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • Anbar işinin xüsusiyyətlərini və anbar işinin səmərəli təşkilini,
 • mal qalığının səmərəli idarə edilməsini,
 • anbarın uçotunun aparılmasını.
Top