abtc.az

Bankın Sertifikasiyalı Kredit Mütəxəssisi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 500 AZN

sertifikasiya proqramı


Təlimçilər:

Rauf Ağayev, Etibar İsrafilov, Nəriman İmranov, Orxan İsmayılov, Samir Balayev, İlkin Qarayev, Anar Hüseynov

Müddət:

40 saatüzbəüz təlim (2.5 ay, həftənin cüt günləri, axşam saat 19:00-dan 21:00-dək)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Kredit mütəxəssisləri, kredit təşkilatlarında kredit sahəsində işləmək istəyən şəxslər

Dil:

Azərbaycan

Təlim forması:

Proqram qarışıq təlim formasında təqdim olunur. Proqramda keçirilən mövzulıar üzrə materiallar ən azı 3 gün əvvəl tanış olmaq və sualları hazırlamaq üçün dinləyicilərə göndərilir. Üzbəüz təlim  zamanı və təlim zamanı materiallar üzrə dinləyicilərin suallarına cavab və izahatlar verilir, praktiki məşğələlər edilir.

Sertifikasiya şərləri:

Proqramın təlimi dövründə 2 test keçirilir. Testlər verilmiş materiallar və təlimçinin verdiyi məlumatlar və izahatlar üzərindən hazırlanır.

Hər bir test üçün maksimum bal 50-dir.

İki testin yekununa görə 75 və ondan yuxarı bal toplayan dinləyiciyə “Proqramı müvəfəqiyyətlə başa vurmuşdur", ondan aşağı toplayan dinləyicilərə isə “Proqramda iştiak etmişdir” sertifikatı verilir.

Dərslərdə 50%-dən aşağı iştirak etmiş dinləyiciyə heç bir sertifikat verilmir, yalnız müraciət olunduğu halda arayış verilir.

Ödəniş şərtləri:

Təlim başlayan vaxtadək bütün məbləği ödəyən dinləyiciyə 10% güzəşt verilir.

Fərdi müştəri təlim başlayan anadək təlim haqqının ən azı 30%-ni ödəməlidir.

Təlim haqqının qalan hissəsi bərabər proposiya ilə təlim başlayandan sonra ən gec 2 ay ərzində ödənilir.

Proqramın qısa məzmunu:

Modul 1. Azərbaycanda kredit sistemi

Təlimçi: Rauf Ağayev

 • Kredit sisteminin strukturu
 • Kredit təşkilatları və onların funksiyaları

Modul 2. Kredit işinin təşkili

Təlimçi: Etibar İsrafilov

 • Kreditləşmə strukturu
 • Filial, kredit departamenti və Kredit komitələrinin funksiyaları
 • Kredit biznesində “ön” və “arxa” ofis strukturunun funksiyaları
 • Kredit risklərinin idarə edilməsi strukturunun funksiyaları
 • Problemli kreditlərinin idarə edilməsi strukturunun funksiyaları
 • Kredit limitləri
 • Kreditləşmə sahəsində səlahiyyət bölgüsü

Modul 3. Borcalanın maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili

Təlimçilər: Etibar İsrafilov, Rauf Ağayev, Nəriman İmranov

 • Balansın təhlili
 • Mənfəət və zərər hesabatının təhlili
 • Nağd pulun hərəkəti cədvəlinin təhlili
 • Maliyyə əmsallarının təhlili

Modul 4. Borcalanın kredit sifarişinin və kredit risklərinin qiymətləndirilməsi

Təlimçilər: Etibar İsrafilov, Rauf Ağayev, Nəriman İmranov

 • Borcalanı “6 C” prinsipi ilə qiymətləndirilməsi
 • Kredit reytinqi
 • Kredit skorinqi

Modul 5. Kreditin verilməsi və idarə edilməsi

Təlimçilər: Etibar İsrafilov, Rauf Ağayev, Nəriman İmranov

 • Kreditin sənədləşməsi
 • Kreditin verilməsi
 • Kreditin idarə edilməsi
 • Kreditin monitorinqi
 • Problemlərin qabaqcadan müəyyən olunması 
 • Problemli kreditlərin idarə edilməsi

Modul 6.Kreditləşmə üzrə Palatanın qaydaları

Təimiçilər: Orxan İsmayılov, Etibar İsrafilov

 • Kreditlərin idarə edilməsi
 • Aktivlərin təsnifləşdirilməsi
 • Bir borcalan və borcalanlar qrupunun kreditləşdlrilməsi
 • Aidiyyəti şəxslərin kreditləşdırilməsi

Modul 7. Kredit məhsullarının marketinqi və satışı

Təlimçilər: İlkin Qarayev, Anar Hüseynov

 • Kredit məhsullarının marketinqi
 • Biznes kreditlərin satışı
 • Pərakəndə kreditlərin satışı
Top