abtc.az

Bank Filialının Meneceri

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 800 AZN

Sertifikasiya Proqramı


Sertifikatlaşma qaydaları:

Təlim proqramı bitdikdən sonra dinləyicilər kompüterləşdirilmiş test imtahanından keçir. Test nəticəsində iştirakçı 60 və ondan çox bal yığdığı halda "Müvəffəqiyyət", digər halda isə "İştirak" sertifikatı alırlar.  Testlər verilmiş materiallar və təlimçinin verdiyi məlumatlar və izahatlar üzərindən hazırlanır. Dərslərdə 50%-dən aşağı iştirak etmiş dinləyiciyə heç bir sertifikat verilmir, yalnız müraciət olunduğu halda arayış verilir.

Müddəti:

40 saat 

ABTC ekspert qrupu:

Cavanşir Abdullayev , Anar KərimovNəriman İmranov, Rauf Ağayev, İlkin Qarayev, Rəna Məlikova, Samir Balayev, Ramil Tahirov

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Bankların filial rəhbərləri, Bankların filial rəhbərlərinin imza hüquqlu müavinləri, Filial rəhbəri və müavinliyinə namizədlər

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Modul 1. Filialın fəaliyyətinin hüquqi təminatı

Banklar haqqında qanun

Mərkəzi Bank haqqında qanun

Mülki Məcəllə (bank fəaliyyətinə aid hissə)

İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunvericilik

Vergi Məcəlləsi

Çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı tədbirlər üzrə qanunvericilik

İpoteka haqqında qanunvericilik

Əmanətlərin sığortalanması haqqında qanunvericilik

Kredit təşkilatlarında hesabların açılması, aparılması və bağlanılması qaydaları

Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında təlimat

Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması və qiymətlilərin inkassasiyasının təşkili qaydaları

Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarının rejimi haqqında qaydalar

Kapital adekvatlığı üzrə qaydalar

Likvidliyin idarə edilməsi üzrə qaydalar

Modul 2. Filialın işinin təşkili

Filialın işinin planlaşdırılması

Filialda işin təşkili

Baş ofislə münasibətlərin qurulması

Modul 3. Müştəri xidməti işinin təşkili

Müştərinin mahiyyəti

Xidmət və məhsul satışının əsas fərqli cəhətləri

Müştəri məmnunluğu

Keyfiyyətli müştəri xidmətini şərtləndirən amillər

Müştəri xidmətinin təşkili

Müştəri sadiqliyi

Müştəri seqmentləşməsi və müştəri reytinqi

Çətin müştərilərlə iş

Şikayətlərlə iş

Birbaşa marketinq

Müştəri məlumat sistemi

Modul 4. Kredit işinin təşkili

MBNP-nin kreditləşmə üzrə normativ aktları

Filialın Kredit Komitəsinin fəaliyyətinin təşkili

Kreditləşmə prinsipləri

Kreditləşmə mərhələləri

Kreditin qiymətləndirilməsi

Kreditin sənədləşdirilməsi

Kredit reytinqi

Kreditlərin monitorinqi və problemlərin qabaqcadan müəyyənləşməsi

Problemli kreditlərlə iş

Modul 5. Plastik kartlar

Kartların növləri

Kart terminalları

Kartla əməliyyatlar

Modul 6. Risklərinin idarə edilməsi

Filiallarda nəzarət sistemi

Riskin mahiyyəti

Risklərin növləri

Filialın əməliyyat riskləri və onların idarə edilməsi

Filialın digər riskləri və onların idarə edilməsi

Modul 7. Filial menecerinin liderlik funksiyaları

Liderliyin mahiyyəti

Menecer və lider

Liderlərə olan tələblər

Liderlik üsulları

Liderlik formaları

Hədəflərin müəyyən olunması

Qiymətləndirmə

Motivasiya

Qərarların qəbulu

Səlahiyyətlərin ötürülməsi

Səmərəli komanda yaratmağın yolları

Biznes ünsiyyət

Münaqişələrin həll edilməsi

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər

Bank fəaliyyətinin filialların fəaliyyəti ilə bağlı hüquqi təminatını

Filialların fəaliyyətini planlaşdırılmasını

Filial rəhbərlərinin birbaşa marketinq üzrə funksiyalarını

Filiallarda müştəri xidməti işinin səmərəli təşkilini

Şikayətlərlə işi qurmağı

Filiallarda kredit işinin daha səmərəli təşkilini

Filialın riskləri və onların minimallaşdırılması yollarını

Yeni idarəetmə prinsiplərini və liderlik vərdişlərini

Top