abtc.az

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirlər

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 150 AZN


 ABTC Ekspert qurupu təqdimatında: 

 Anar Kərimov , Zaur HacılıRauf Qarayev

Müddəti:

6 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Müştəri xidməti işçiləri, çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üçün məsul işçilər, hüquqşünaslar və auditorlar

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test

 Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin mahiyyəti və beynəlxalq normalar 

Mahiyyəti

Əhəmiyyəti

Çirkli pulların mənbələri

Pulların yuyulması mərhələləri

Pulların yuyulması yerləri

Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar

Modul 2. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə yerli qanunvericilik

Eyniləşdirmə və monitorinq

Sənədlərin və məlumatların qorunub saxlanılması

Risk əsaslı yanaşma tətbiqi

Şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsi

Hesabatlılıq

Daxili nəzarət sisteminin yaradılması

Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə qanunvericliyin pozulmasına görə məsuliyyətlər

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Pulların yuyulmasının mahiyyətini, mənbələrini və mərhələlərini,

Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq normaları,

Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində milli qanunvericiliyin tələblərini,

Müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyasını,

Gündəlik əməliyyatlarda şübhəli əməliyyatlarla işi,

Gündəlik əməliyyatlar barədə hesabatlığı.

Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üçün daxili nəzarət sistemlərinin yaradılmasını,

Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə işinin auditini.

Top