abtc.az

Xarici ticarətin maliyyələşdirilməsi (banklar üçün)

Nigar Allahverdiyeva Təlimçi : Nigar Allahverdiyeva

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Filial və şöbələrin rəhbərləri, baş mühasibləri və müştəri xidməti bölmələrinin rəhbərləri

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Ticarətin maliyyələşməsi formaları

Beynəlxalq ticarət

Beynəlxalq ticarətdə risklər

Akkreditiv əməliyyatlarına tələbat

Modul 2. Beynəlxalq ticarət normaları

Beynəlxalq ticarətdə istifadə olunan sənədlər

İnkoterms 2010 qaydaları

Beynəlxalq qaydalar və müqavilələr

Modul 3. Akkreditivlər və onlarla əməliyyatlar

Akkreditivlərin tarixi və bugünkü yeri

UCP 600 qaydaları

Akkreditivlərin növləri

Modul 4. Akkreditiv əməliyyatlarında risklər

Akkreditivlərin təsdiqi və iştirakçı bankların öhdəlik və vəzifələri

Akkreditivlər xarici ticarət əməliyyatlarında risklərin sığortalanması vasitəsi kimi

UCP 600 qaydalarının tətbiqi

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Beynəlxalq kommersiya müqavilələrinin formalarını

Müqavilələrin ekspertizası üzrə bank işçilərinin vəzifələrini

Akkreditivlərin növləri və onlarla əməliyyatları

Xarici ticarət əməliyyatlarında risklər və akkreditivlərdən risklərin sığortalanma aləti kimi istifadə qaydalarını

Akkreditivlərlə əməliyyatlar barədə yerli qanunvericiliyin tələblərini

Top