abtc.az

Nağd əməliyyatlar

Nəriman İmranov Təlimçi : Nəriman İmranov

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddəti:

8 saat 

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müştəri xidmətləri mütəxəssisləri və kassirlər

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və ilkin test
Modul 1. Kassa əməliyyatlarının təşkili

 • Azərbaycan Respublikasında bankların nağd əməliyyatlarının hüquqi bazası
 • Kassa qovşağının təşkili və tərkibi

Modul 2. Kassa əməliyyatları

 • Mədaxil əməliyyatlarının aparılması qaydaları
 • Məxaric əməliyyatlarının aparılması qaydaları

Modul 3. Bankomatlarla işin təşkili

Modul 4. İnkassasiya işinin təşkili

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • nağd əməliyyatları tənzimləyən normativ-hüquqi sənədlərin mahiyyətini,
 • kassa qovşağının tərkibini və kassa qovşağına texniki tələbləri,
 • pul və qiymətlilərin saxlanılmasının qaydalarını,
 • mədaxil kassası üzrə əməliyyatların qaydalarını,
 • məxaric kassası üzrə əməliyyatların qaydalarını,
 • axşam kassası üzrə əməliyyatların qaydalarını,
 • yenidənsayma kassasının işinin təşkilini,
 • bankomatlarla əməliyyatların aparılmasının qaydalarını,
 • pos-terminallarla əməliyyatların aparılmasının qaydalarını,
 • qiymətlilərin inkassasiyasının qaydalarını,
 • valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması qaydalarını.
Top