abtc.az

Kiçik və orta müəssisələrin kreditləşdirilməsi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 500 AZN


ABTC ekspert qrupu təqdimatında:

 Rauf Ağayev, Etibar İsrafilov, Nəriman İmranov

Müddəti:

20 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Kredit Komitəsinin Sədr və üzvləri, Kredit departamentinin (şöbəsinin) müdirləri, Filial müdirləri, Kreditləşmə fəaliyyəti ilə məşğul olan digər maliyyə institutlarının rəhbər işçiləri

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test
Modul 1.

Kredit siyasəti və kredit fəaliyyətinin təşkili

Kredit portfelinin diversifikasiyası

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi

Kredit Komitəsi və onun vəzifələri

Modul 2.

Kreditləşmənin 6 «C» prinsipi

Borcalanın hüquqi, şəxsi və maliyyə layiqliyinin qiymətləndirilməsi

Maliyyə əmsalları və nağd pulun hərəkəti cədvəli

Kredit reytinq cədvəli

Modul 3.

Aktivlərin qiymətləndirilməsinin növləri və metodları

Əmlakın qiymətləndirilməsinin xüsusiyyətləri (torpaq, tikililər, avadanlıq, maşınlar, əmtəə və s.)

Modul 4

Kreditlərin verilməsi və idarə edilməsi mexanizmləri

Kreditlərin monitorinqi

Modul 5

Kreditlər üzrə problemin qabaqcadan müəyyən olunması və onun aradan qaldırılması tədbirləri

Problemli kreditlərin idarə edilməsi

Azərbaycan Mərkəzi Bankının kreditləşmə üzrə normativ-hüquqi aktları

 Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakılar haqqında biliklər əldə edəcəklər:

Kreditləşmənin bankın strategiyası və mənfəətliliyi ilə uzlaşdırılmasını

Kredit siyasətinin strukturunu

Kredit fəaliyyəti üçün səmərəli təşkilati strukturlaşmanın əhəmiyyətini və yollarını

Kreditləşmə proseduralarını

Kredit Komitəsi və kreditləşmə üzrə qərar qəbul edən digər strukturların vəzifələrini

Riskli kreditlərin bankın mənfəətliliyinə təsirini azaltmaq üçün görülməli olan tədbirləri

Kreditləşmənin 6 «C» prinsipini, maliyyə əmsallarının hesablanmasını

Müştərinin kredit reytinqinin müəyyənləşməsini

Kreditlərin, eləcədə borcalanın aktivlərinin və girovların qiymətləndirilməsini

Kredit risklərinin təsnifləşdirilməsini

Kreditlər üzrə problemlərin əvvəlcədən müəyyənləşdirməyin və onların sığortalanmasının yollarını

Problemli kreditlərin idarə edilməsini

AMB-nin kreditləşməyə aid normativ-hüquqi sənədlərinin tələblərini

Top