abtc.az

Bank üçün vergi qanunvericiliyi

Əflatun Babayev Təlimçi : Əflatun Babayev

Təlimin başlama tarixi: 15-02-2021

Qiymət: 300 AZN

onlayn təlim


Müddəti:

8 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Maliyyə menecerləri, Baş mühasiblər, Daxili audit, Hüquqşünaslar

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test
Modul 1. Mənfəət  vergisi 

Mənfəət vergisi bəyannaməsi.

Vergitutma obyekti, dərəcəsi, azadolma və güzəştlər, hesablanma və ödənilmə qaydaları

Modul 2. Gəlir vergisi

Gəlir vergisinin ödəyiciləri

Vergitutma obyekti, dərəcəsi, azadolma və güzəştlər, hesablanma və ödənilmə qaydaları

Modul 3. Əmlak  vergisi 

Əmlak vergisinin ödəyiciləri

Vergitutma obyekti, vergi dərəcəsi, güzəşt və azadolmalar, hesablanma və ödənilmə qaydaları

Modul 4. Əlavə dəyər vergisi

Əlavə dəyər vergisi hesab fakturaları

ƏDV-nin hesablanması və ödənilməsi qaydası

Modul 5. Məsuliyyət

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyaları və digər məsuliyyət tədbirləri

Son test və sertifikasiya

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:

Mənfəət bəyannaməsini hazırlanarkən gəlirlərdən çıxılan xərcləri,

Bəyannamənin təqdim olunması üzrə vergi qanunvericiliyinin tələblərini,

Gəlir vergisinin ödəyiciləri, hesablanma və ödəmə qaydalarını,

Əlavə dəyər vergisi hesab-fakturaları üzrə qarşılıqlı hesablaşmaların aparılması və ƏDV-nin ödənilməsi qaydalarını,

Əmlak vergisinə cəlb olunan obyektləri, bu verginin hesablanması və ödənilməsi qaydalarını,

Ödəniş mənbəyindən tutulan vergilərin növləri və ödənilməsi qaydalarını,

Qeyri-rezidentlərdən gəlir vergisinin tutulması və ödənilməsi qaydalarını,

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyaları və digər məsuliyyətlərin formalarını

Top