abtc.az

Kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 08-02-2021

Qiymət: 300 AZN

onlayn təlim


 ABTC Ekspert qurupu təqdimatında: 

Rauf Ağayev, Nəriman İmranov

Müddəti:

10 saat (Həftə içi 5 gün 2 saatlıq təlim sessiyaları)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Kredit Komitəsinin Sədr və üzvləri, Kredit departamentinin (şöbəsinin) müdir və işçiləri, filial müdirləri və kredit əməliyyatları ilə məşğul olan bütün kateqoriya işçilər, Kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsi ilə məşğul olan digər maliyyə institutlarının rəhbərləri və mütəxəssisləri

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1

Kənd təsərrüfatının kreditləşməsinin əsas xüsusiyyətləri

Kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsində cari vəziyyət

Potensial borcalanların aşgarlanması

K/t kreditləşməsində kredit mütəxəssinə tələblər

Modul 2

Kənd təsərrüfatında istehsal dövrü və aqrotexniki tədbirlər

Kənd təsərrüfatının kreditləşməsində 6 “C” prinsiplərinin tətbiqi

Potensial müştərinin hüquqi, şəxsi və maliyyə layiqliyinin qiymətləndirilməsi

Təsərrüfatın pul dövriyyəsinin təhlili və kreditə olan tələbatın müəyyən olunması

Modul 3

Kreditin ödəmə qrafikinin müəyyən olunması

Kənd təsərrüfatında əsas risklər və onların sığortalanması

Kreditin idarə edilməsi və kredit monitorinqinin xüsusiyyətləri

Modul 4

Problemin əvvəlcədən müəyyən olunması

Kənd yerlərində problemli kreditlərin idarə edilməsinin xüsusiyyətləri

Yekun test və sertifikasiya

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Kənd təsərrüfatının kreditləşməsinin yüksək riskli olmasının səbəblərini

Kənd yerlərində kreditin qiymətləndirilməsi xüsusiyyətlərini

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin maliyyə göstəricilərinin qiymətləndirilməsini

Əmsal təhlilinin əsaslarını anlayıb praktikada tətbiqini

Kənd yerlərində kreditin monitorinqi və ona nəzarəti

Problemin əvvəlcədən müəyyən olunmasını, problem əlaməti və səbəbi daxil olmaqla

Kənd yerlərində maliyyələşdirilmiş müştərilərin problemlərinin həll edilməsi yollarını

Top