abtc.az

Əmək qanunvericiliyi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


 Təlimçi:

Nizami Əhmədov , Elçin Həsənov  

 Müddəti:

8 saat 

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

İnsan Resurslarının idarə edilməsi sahəsində çalışan menecer və mütəxəssislər, hüquqşunaslar və daxili auditorlar

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu​

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə hüquq və vəzifələr

♦ Kadr işinin tənzimlənməsi üzrə ümumi normalar

♦ İşəgötürənin hüquq və vəzifələri

♦ İşçinin hüquq və vəzifələri

♦ Kollektiv müqavilələr

♦ Fərdi əmək müqavilələri

♦ İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti

♦ Ayrı-ayrı kateqoriya işçilərin əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi

Modul 2. İş vaxtı və istirahətin tənzimlənməsi

♦ İş vaxtı

♦ İstirahət vaxtı və işçilərin məzuniyyət hüquqları

♦ Əmək normaları, əməyin ödənilməsi qaydaları və təminatları

♦ Əmək və icra intizamı

♦ Əməyin mühafizəsi

Modul 3. Əmək mübahisələri

♦ Əmək mübahisələri və onların hüquqi tənzimlənməsi

♦ İşçilərin sosial sığortası və onun tənzimlənməsi

Modul 4. Beynəlxalq normalar

♦ Əmək münasibətlərində beynəlxalq təcrübə və normalar

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakı bilgilərə yiyələnəcək:

♦ müəssisədə kadr işini tənzimləyən hüquqi sənədlərin siyahısını və onların mahiyyətini,

♦ əmək münasibətlərinin tənzimlənməsini,

♦ işəgötürmənin hüquqi sənədləşmə tələblərini,

♦ işçilərin və işəgötürənlərin hüquq və vəzifələrini,

♦ əmək mübahisələrinin hüquqi tənzimlənməsini,

♦ əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi üzrə beynəlxalq təcrübəni və normaları.

Top