abtc.az

Problemli kreditlərin idarə edilməsi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 25-01-2021

Qiymət: 300 AZN

onlayn təlim


ABTC ekspert qrupu təqdimatında:

Elman Sadıqov, Rauf Ağayev

Müddəti:

8 saat (Həftə içi 4 gün, 2 saatlıq təlim sessiyası)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Kredit Komitəsinin Sədr və üzvləri, Kredit departamentinin (şöbəsinin) menecer və mütəxəssisləri, Problemli kreditlərlə məşğul olan menecer və mütəxəssislər, Daxili audit, Hüquqşünaslar

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Problemli kreditlərin idarə edilməsi işinin təşkili

♦ Problemli kreditlər haqqında ümumi müddəalar

♦ Problemli kreditlərlə iş üzrə bankın təşkilati strukturu və vəzifələri

Modul 2. Problemli kreditlərin tanınması və həll edilməsi

♦ Erkən xəbərdarlıq sistemi və problemli kreditlərin diaqnostikası

♦ Problemli kreditlərin təftişi və həll edilməsi tədbirinin seçilməsi

♦ Problemli kreditlərin idarə edilməsi: üsul və formaları

♦ Problemli kreditlərin sağlamlaşdırma/ləğvetmə tədbirləri

Modul 3. Azərbaycanda problemli kreditlərin həllinin hüquqi mexanizmi

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

♦ problemli kreditlərin həlli üçün zəruri olan təşkilati strukturu,

♦ problemli kreditlərin təftişini,

♦ problemli kreditlərin Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun həlli yollarını,

♦ girov əmlakına iddianın yönəldilməsi proseduralarını,

♦ problemli kreditlər üzrə qərarların qəbulu qaydalarını,

♦ problemli kreditlərin yaranmaması üçün qarşılayıcı tədbirlərin növlərini.

Top