abtc.az

Lizinq əməliyyatlarının idarə edilməsi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


 Müddəti:

12 saat (Həftə içi 3 gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Lizinq əməliyyatları ilə məşğul olan bankların mütəxəssisləri, Lizinq təşkilatlarının bütün kateqoriyalı işçiləri

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test
Modul 1

 • Azərbaycanda lizinqin tarixi
 • Lizinqi kreditdən fərqləndirən cəhətlər
 • Lizinqin hüquqi tənzimlənməsi və əsas normativ-hüquqi aktlar
 • Lizinqin subyektləri və lizinq obyekti

Modul 2

 • Potensial lizinq alanın qiymətləndirilməsinin “6C” prinsipi
 • Potensial lizinq alanın hüquqi, şəxsi və maliyyə layiqliyinin qiymətləndirilməsi
 • Maliyyə əmsalları və nağd pulun hərəkəti cədvəli (Cash-flow)
 • Risk reytinq sistemi
 • Lizinq ödənişlərin müəyyən edilməsi

Modul 3

 • Lizinq münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi
 • Lizinq müqaviləsinin əsas şərtləri
 • Lizinqdə risklərin sığortalanması
 • Lizinq əməliyyatlarında monitorinq
 • Lizinq müqaviləsi üzrə öhdəliklərin icrası ilə bağlı problemin qabaqcadan müəyyən olunması və onun aradan qaldırılması tədbirləri
 • Lizinq müqaviləsi üzrə öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi üsulları
 • Müqaviləyə xitam verilməsinin nəticələri
Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • lizinqi kreditdən fərqləndirən xüsusiyyətlərini,
 • lizinqin tənzimlənməsi qaydaları və normativ-hüquqi aktlarını,
 • lizinq subyektləri və obyektini müəyyən etməyi,
 • potensial lizinq alanın hüquqi, şəxsi və maliyyə layiqliyinin qiymətləndirilməsində “6C” prinsipin istifadəsini,
 • pul hərəkəti və risk reytinq sistemi vasitəsilə lizinq ödənişlərinin müəyyən edilməsini
 • lizinq müqaviləsinin şərtlərini və rəsmiləşdirmə qaydalarını,
 • lizinqdə risklərin sığortalanması alətlərini və onların monitorinqini,
 • lizinqdə problemlərin qabaqcadan müəyyən edilməsi və öhdəliklərin icrasını təmin edilməsi üsullarını.
Top