abtc.az

Daşınmaz və daşınar əmlakın girov məqsədilə qiymətləndirilməsi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 400 AZN


Müddəti:

16 saat (Həftə içi 4 gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Kredit departamentlərinin rəhbərləri, Kredit departamentlərinin mütəxəssislər

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test
Modul 1. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi prinsipləri və yanaşmalar

 • Daşınmaz əmlak anlayışı
 • Daşınmaz əmlak bazarı və bazarın ümumi səciyyəsi.
 • Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları.
 • Qiymətləndirmə fəaliyyətinin tənzimlənməsi.

Modul 2. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi prinsipləri

 • Daşınmaz əmlakın qiymətləndirməyə təqdim edilməsi
 • Qiymətləndirmədə tələb olunan sənədlər
 • Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi prosesi

Modul 3. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsində yanaşmalar

 • Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsində müqayisə yanaşması.
 • Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinə gəlir yanaşması
 • Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinə xərc yanaşması.

Modul 4 Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəticələri

 • Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi hesabatlara tələblər.
 • Qiymətləndirmənin nəticələrinə tətbiq edilən məhdudlaşdırıcı tələblər.

Modul 5. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi üzrə praktik məsələlər

 • Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi təcrübəsi.
 • Obyektin dəyəri haqqında nəticənin formalaşdırılmasında buraxılan tipik səhvlər.

Modul 6. Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi prinsipləri və yanaşmalar

 • Daşınar əmlak anlayışı
 • Daşınar əmlak bazarı və bazarın ümumi səciyyəsi.
 • Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları.

Modul 7. Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsinin təşkili

 • Daşınar əmlakın qiymətləndirməyə təqdim edilməsi
 • Qiymətləndirmədə tələb olunan sənədlər
 • Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi prosesi

Modul 8. Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsində yanaşmalar

 • Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsində müqayisə yanaşması.
 • Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsinə gəlir yanaşması
 • Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsinə xərc yanaşması.

Modul 9. Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsinin nəticələri

 • Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi hesabatlara tələblər.
 • Qiymətləndirmənin nəticələrinə tətbiq edilən məhdudlaşdırıcı tələblər.

Yekun test

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:
 • Daşınmaz və daşınar əmlak anlayışını
 • Daşınmaz və daşınar əmlak bazarını və bazarın ümumi səciyyəsini.
 • Daşınmaz və daşınar əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri əsaslarını.
 • Daşınmaz və daşınar əmlakın qiymətləndirməyə təqdim edilməsini
 • Qiymətləndirmədə tələb olunan sənədləri
 • Daşınmaz və daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi prosesini
 • Daşınmaz və daşınar əmlakın qiymətləndirilməsində müqayisə yanaşmasını.
 • Daşınmaz və daşınar əmlakın qiymətləndirilməsinə gəlir yanaşmasını
 • Daşınmaz və daşınar əmlakın qiymətləndirilməsinə xərc yanaşmasını.
 • Daşınmaz və daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi hesabatlarına tələbləri.
 • Qiymətləndirmənin nəticələrinə tətbiq edilən məhdudlaşdırıcı tələbləri.
 • Daşınmaz və daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi təcrübəsini.
 • Obyektin dəyəri haqqında nəticənin formalaşdırılmasında buraxılan tipik səhvləri
Top