abtc.az

İnformasiya texnologiyalarının idarə edilməsi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

İdarə Heyətinin və İT Komitəsinin üzvləri, İT departamentinin direktoru və işçiləri, Daxili auditorlar

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test
Modul 1

 • Şirkət və Banklarda İT-nin idarəedilməsi problemləri
 • İT - strateji idarə olunmasının əsasları
 • COSO, Cobit 4.1/5, İSO 27001, İTİLv3 və SOX standart və çərçivələrinin qarşılıqlı əlaqələri və istifadəsi
 • İT üzrə beynəlxalq standartların tətbiqi metodologiyaları
 • İT-də əsas biznes proseslərin qurulmasl və tətbiqi
 • İdarəetmə proseslərində ölçü indikatorlarından istifadə və nəzarət
 • İT strategiyasının qurulması
 • İT-də motivasiya - tədris və sertifikasiya
 • İT-nin təhlükəsizliyi və auditi: əsas proses və prosedurlar

Modul 2

 • Banklarda İT şöbəsinin ümumi strukturu. Hər İT subyektinin funksiyaları.
 • Əsas İT prosedurlarının tətbiqi
 • Risklərin idarə olunması yanaşması, metod və vasitələri
 • Layihələrin idarə olunması, arxivləşmə və bərpa proseslərinin təşkili
 • İT-nin biznes proseslərində "Maturity Model" modellərinin qurulması və praktiki tətbiqi
 • İT idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi üçün "Balanced Scorecard" modelinin tətbiqi

Praktiki tapşırıq
Son test

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:
 • banklarda İT-nin strateji idarə olunmasının əsaslarını,
 • şirkət və banklarda ən yaxşı təcrübələrin tətbiqi üzrə "yol xəritəsi"
 • İT strategiyanın tərtib olunmasını,
 • İT-də motivasiya, tədris və setifikatlaşdırmanın əsaslarını,
 • İT təhlükəsizliyin və auditin əsas prinsiplərini,
 • İT üzrə yeni layihələrin idarə olunması, arxivləşmə və bərpanın təşkili prinsiplərini
Top