abtc.az

İT audit

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat (Şənbə günləri, 6 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Daxili audit, İT-nin rəhbər işçiləri və mütəxəssisləri, Xarici audit

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test
Modul 1

 • İnformasiya Texnologiyaları auditinin məqsədi və əsas prinsipləri
 • İS auditi üzrə beynəlxalq təcrübə və yanaşmalar
 • Audit və informasiya sistemləri (İS) üzrə standartlar
 • Bankların informasiya sistemləri üzrə əsas riskləri və  problemləri
 • İS üzrə beynəlxalq standartlarının yaranma zərurəti və istifadəsi
 • Audit metodologiyası və İS auditinin həyata keçirilməsi mərhələləri
 • Audit müşahidələrinin əldə olunması qaydaları
 • Audit zamanı kompüter vasitələrindən istifadə
 • Auditorun karyera planın qurulması
 • İnformasiya sistemlərində risklərini qiymətləndirilməsi və idarə olunması
 • İS-in risk indikatorları və risklərinin klassifikasiyası

Modul 2

 • İS strategiyasının auditi
 • Şirkətlərdə server otaqlarının və əməliyyatların davamlılığının auditi
 • “Router”, “Swich” və “Firewall” sahələrinin auditi
 • Windows əməliyyat sistemlərinin auditi
 • Məlumat bazalarının və disk massivlərinin saxlanılmasının auditi
 • İnformasiya təhlükəsizliyinin auditi
 • Müəssisə resurslarının planlaşdırılması (ERP) sistemlərinin təhlükəsizliyinin auditi
 • Layihələrin idarə olunmasının auditi

Modul 3

 • Daxili nəzarət sisteminin (DNS) monitorinqi və qiymətləndirilməsi
 • DNS üçün preventiv, detektiv və korrektiv tövsiyələr və tədbirlər
 • Praktiki tapşırıqla İS risklərin aşkara çıxarılması və proaktiv tövsiyələrin verilməsi
 • Praktiki məşğələ – İnternetlə məlumat mübadiləsinin auditi və ya informasiya təhlükəsizliyinin auditi
 • ­İS audit hesabatlarının hazırlanması (mərhələləri, müzakirə predmetləri və rəhbərliyə təqdimat formaları)
 • Auditdən sonrakı nəzarət prosedurunun təşkili
 • İS audit mövzusunda sınaq testləri (30 sual)

Yekun test

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:
 • İS auditin aparılması yolları, metod və vasitələri,
 • beynəlxalq miqyasda istifadə olunan qabaqcıl təcrübələr,
 • İS auditi planlarının hazırlanması,
 • İS risklərinin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi metodu,
 • biznesin səmərəli və effektiv fəaliyyətini dəstəkləyən audit tövsiyələri,
 • İS-də yüksək riskli sahələrin audit plan və yanaşmaları,
 • İT üzrə karyera planlaşdırılması üzrə biliklərin əldə olunması.
Top