abtc.az

Microsoft® Excel© istifadəçilər üçün (başlanğıc səviyyə)

Rauf Ağayev Təlimçi : Rauf Ağayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat (Həftə içi 3 gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Microsoft Excel proqramından praktiki istifadə üzrə əsas bilikləri əldə etmək istəyən bütün istifadəçilər

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat

MS Excel cədvəl prosessoru. Cədvəllərlə işlərin əsasları

 • Proqramın təyinatı. İnterfeys və onun sazlanması
 • Microsoft Excel kitabı. İş vərəqləri. Sətirlər, sütunlar, xanalar.
 • Cədvəl kursoru. Aktiv xana. Xana ünvanı. Ad (ünvan) sahəsi.
 • Əməliyyatın ləğvi və geri qaytarılması
 • Sənəd içində hərəkət
 • Sütunların, sətirlərin, xana diapazonların, vərəqin seçilməsi. Xana məzmununun silinməsi və surətin yaradılması.
 • Axtarış və əvəzetmə.
 • Xanalara verilənlərin daxil edilməsi və məzmunun redaktə edilməsi.
 • Sütunları və sətirlərin ölçülərinin dəyişdirilməsi.
 • Xana, sütun və sətrin silinməsi və əlavə edilməsi.
 • Xanaların formatlaşdırılması: şriftlər, məzmunun düzənlənməsi, sərhədlər və fon. Xanaların birləşdirilməsi.
 • Nümunə üzrə formatın surəti. Formatın təmizlənməsi.
 • Şərti formatlaşdırma.
 • İş vərəqləri ilə əməliyyatlar.
 • Sətirlərin və sütunların gizlədilməsi. Sahələrin bölünməsi və dondurulması.
 • MS Excel verilənlərin növləri və formatları: mətn, rəqəm, tarix, vaxt, valyuta. İstifadəçi formatı.

Qeydlərin və hiperistinadların yaradılması.

 • Excel-də hesablamaların təşkili
 • Formulanın xanaya daxil edilməsi. Formula surətinin xüsusiyyətləri.
 • Hesablamaların ardıcıllığı. Mütləq və nisbi istinadlar. Adlı istinadlar.
 • Formulalarda mümkün səhvlərə baxış.
 • Funksiyalardan istifadə. Funksiya ustası vasitəsi ilə müxtəlif kateqoriya funksiyalardan istifadə.

Xüsusi surət vasitəsi ilə hesablama nəticələrinin surətlərinin yaradılması.

 • Diaqramlar. Sənədlərdə qrafika
 • Diaqramların yaradılması. Diaqram ustası.
 • Diaqramın parametrlərinin sazlanması.
 • Müxtəlif növlü diaqramların qurulması.
 • Qrafik elementlərin daxil edilməsi. Şəklin daxil edilməsi.

Sənədin çapa hazırlanması

 • Çap qabağı sənədin hazırlanması. İlkin baxışdan istifadə.
 • Təkrarlanan sətir və sütunların seçilməsi. Səhifənin kəsilməsi.
 • Səhifənin parametrlərinin sazlanması.
 • Kolontitulların yaradılması.
 • Diaqram və iş vərəqlərinin ilkin baxışı və çapı. Seçilmiş sahənin çapı. Çap sahəsinin müəyyən olunması.

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakılar haqqında biliklər əldə edəcəklər:

 •  Kursun sonunda dinləyicilər Microsoft Word proqramından həm şəxsi məqsədlərində, həm də iş yerlərində inamla istifadə edə biləcəklər.
Top