abtc.az

Bazel Komitəsinin risklər üzrə tövsiyyələri

Asim Zülfüqarov Təlimçi : Asim Zülfüqarov

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddəti:

8 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Risklərin idarə edilməsində məsul şəxslər

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Bazel standartların tətbiqi istiqamətəri

Bazel standartalrının mahiyyəti

Bazel standartlarınin tətbiqi zərurəti

Bank və sığorta üzrə digər beynəlxalq standartların əsas prinsipləri

Konsolidasiya olunmuş idarəetmə və nəzarət

Modul 2. Bazel 1 prinspləri və tövsiyyələr

Korporativ idarəetmə və şəffaflıq

Kapital adekvatlığı və risk menecment

Bazar, kredit, əməliyyat, hüquq və digər risklər

Nəzarət orqanın rolu və səlahiyyətləri

Modul 3. Bazel 2 prinsipləri və tövsiyyələr

Kapital üzrə minimal tələblər

Nəzarət prossesinin vacibliyi

Bazar davranışı

Komplians üzrə tövsiyyələr

Modul 4. Bazel 3 prinsipləri və tövsiyyələr

Qlobal kapital çərçivəsinin gücləndirilməsi

Likvidlik standartı tələbləri

Kapital buferləri üzrə yeni tələblər

Bazel 3 üzrə əlavə tövsiyyələr

Top