abtc.az

Risk Məktəbi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 1000 AZN

Sertifikasiya proqramı


Müddəti:

80 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Risklərin idarə edilməsində məsul şəxslər və ya bu sahədə karyerasını qurmağı planlaşdıran mütəxəssislər

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Modul 1 Maliyyə xidmətlərində risk prinsipləri və risklərin idarə edilməsi
Bölmə 1. Risk konsepsiyaları və tərifləri  

    1.1 Riskin müəyyən olunmasında yanaşmalar
    1.2 Riskin təşkilata olan təsiri
    1.3 Risklərin növləri
    1.4 Risklərin idarə edilməsinin inkişaf yolu
    1.5 Risklərin idarə edilməsinin prinsipləri və məqsədləri

 Bölmə 2. Risklərin idarə edilməsinin standartları  
    2.1 Risklərin idarə edilməsinin ümumi standartları və çərçivələri
    2.2 Risklərin idarə edilməsinin alternativ yanaşmaları

Bölmə 3. Müəssisə risklərinin idarə edilməsi  
    3.1 Müəssisə risklərinin idarə edilməsi icmalının hazırlanması
    3.2 Müəssisə risklərinin idarə edilməsi icmalı
    3.3 Müəssisə risklərinin idarə edilməsinin icrası
    3.4 Risklərin idarə edilməsi üçün kontekstin yaradılması
    3.5 Məqsədlərin qoyulması
Bölmə 4 Riskin qiymətləndirilməsi (1-ci hissə): giriş və müəyyələşdirmə 
    4.1 Riskin qiymətləndirilməsində nəzərə alınan amillər
    4.2 Maliyyə və Əməliyyat risklərinin müəyyənləşdirilməsi yolları
    4.3 Risk səbəbləri (mənbələri) və nəticələri
    4.4 Risklərin təsnifləşməsi sistemləri

Bölmə 5. Riskin qiymətləndirilməsi (2-ci hissə): risk təhlili və dəyərləndirmə  
    5.1 Risk təhlilinə giriş
    5.2 Risk ehtimalı və təsiri
    5.3 Tənzimləmə və daxili modellər risk təhlili alətləri kimi
    5.4 Valyuta risklərinin qiymətləndirilməsi
    5.5 Likvidlik risklərinin qiymətləndirilməsi

   5.6 Faiz risklərinin qiymətləndirilməsi
   5.7 Kredit risklərinin qiymətləndirilməsi
   5.8 Əməliyyat risklərinin qiymətləndirilməsi
   5.9 Riskin yuxarı həddinin müəyyən olunması

   5.10 Risk dəyərləndirməsi və risk iştahası

Bölmə 6 Riskin qarşılanması və riskin tənzimlənməsi  
    6.1 Riskin qarşılanması və riskin tənzimlənməsinə giriş
    6.2 4T prinsipləri
    6.3 Risklərə nəzarət texnikaları (PCDD)
    6.4 Maliyyə risklərinə nəzarət
    6.5 Əməliyyat risklərinə nəzarət
    6.6 Sığorta və riskin ötürülməsi
    6.7 Biznesin davamlılığın planlaşması
    6.8 Autsorsinq (Outsourcing)
    6.9 Kiber risklər (Cyber)
    6.10 Təcrübə əsasında öyrənmə

Modul 2.  Maliyyə xidmətlərində risklərin idarə edilməsi təcrübəsi

Bölmə 1. Risk strategiyası və çərçivəsi  

   1.1. Risklərin idarə edilməsi çərçivəsi
   1.2. Risk menecmentin məsuliyyəti və sənədləşmə
   1.3. Risk yetkinliyi

Bölmə 2. Risk mədəniyyəti, davranış, iştaha və dözüm  
  2.1 Korporativ davranış və mədəniyyət
  2.2 Risk iştahası və dözüm
  2.3 Risk təlimi və məlumatlandırma
  2.4 Risk peşəkarının kompetensiyaları
  2.5 İdarəetmə

Bölmə 3. Risk və təşkilatlar  
 3.1 Korporativ idarəetməyə və risk idarəetməsinə giriş
 3.2 Maraqlı tərəflərin, o cümlədən tənzimləyici orqanların müəyyən olunması

Bölmə 4. Risk əminliyi və hesabatlıq  
  4.1 Nəzarət mühiti
  4.2 Risk əminliyi və daxili audit
  4.3 Özün risk qiymətləndirilməsi
  4.4 Risk hesabatlığı
  4.5 Korporativ nüfuz

Bölmə 5. Risklərin idarə edilməsi üzrə praktiki məşğələlər  
  5.1 Risklərin idarə edilməsi üzrə praktiki məşğələlər
  5.2 İnkişafda ola risklər və gələcək inkişaf

Top