abtc.az

Təhlükəsizlik və buraxılışa nəzarət

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddət

8 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulur

Müəssisələrin təhlükəsizliyi departamentinin rəhbərləri və mütəxəssisləri.

Modullar

Təqdimat

 • Müəssisə mühafizə obyekti kimi
 • Təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin üsulları və alətləri
 • Mühafizə həyacan siqnalı sistemi
 • Video müşahidə və müdafiə sistemləri
 • Daxilolma sisteminin idarəedilməsi
 • Mərkəzi mühafizə pultunda məlumatların yığım və emal sistemləri
 • Mümkün təhlükələr və kriminal əməllərin məqsədləri. Metod və ssenarilər, müəssisənin normal fəaliyyətinə mane olan fövqəladə vəziyyətlər
 • Yanğından müdafiə metodları və alətləri. Metal detektorları, partlayıcı maddələr detektoru
 • İri müəssisə üçün inteqrasiya olunmuş təhlükəsizlik kompleksi
 • Müəssisənin yerləşdiyi binanın mühafizə alətləri və təhlükəsizlik sistemləri ilə təmin edilməsi üçün layihə-texniki tövsiyələr
Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • müəssisələrin təhlükəsizliyinə aid hərtərəfli məlumat,
 • həyacan siqnalı, müşahidə və digər təhlükəsizlik sistemlərini,
 • daxilolmaların idarəedilməsi sistemlərini,
 • təhlükəsizlik alətləri və sistemləri üzrə mümkün texniki həllər.
Top