abtc.az

Ofis işinin təşkili

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddət

8 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulur

Assistentlər, icraçı katiblər/katibələr, komanda administratorları/inzibatçıları

Modullar

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Korporativ davranış və etika  

 • Korporativ dəyərlər
 • Korporativ davranış
 • Biznes etikası və etiket
 • Praktiki alətlər

- Fərdi məşğələlər: iştirakçıların korporativ dəyərləri korporativ davranış və biznes etikası ilə əlaqələndirmələri

Modul 2. Biznes Kommunikasiyası və “müştəriyə” qulluq

 • Fərdlərarası ünsiyyət bacarıqları
 • Kommunikasiya bacarıqları
 • “Müştəriyə” qulluq və “müştəri” şikayətlərinin idarə edilməsi
 • Praktiki alətlər

-Fərdlərarası ünsiyyət bacarıqları üzrə fərdi məşğələlər, Keysler əsasında qrup müzakirələri (kommunikasiya üzrə videomateriallar əsasında, “Müştəri” şikayətlərinin idarə edilməsi üzrə rol oyunları

Modul 3. Gündəlik işləri idarə etmək üçün tələb olunan bacarıqlar  

 • IT bacarıqları / ofis avadanlığı ilə işləmə
 • Internet bacarıqları
 • Biznes görüşlərinin təşkili
 • Qərarların qəbul edilməsi
 • Problemlərin həll edilməsi
 • Vaxtin İdarə Edilməsi (Taym Menecment)
 • Praktiki alətlər

 - Hədəf qrupuna hesablanmış kompüter-əsaslı məşğələlər, Biznes görüşünün təşkili üzrə fərdi məşğələ, Vaxtın idarə edilməsi üzrə fəri məşğələ, Qərarların qəbul edilməsi üzrə fəri məşğələ, Keyslər əsasında qrup müzakirələri (problemlər üzrə video materiallar əsasında)

Yekun test

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:
 • Gün ərzində işləri necə idarə etməyi,
 • Menecerlərin gündəlik görüşlərini necə təyin və təşkil etməyi,
 • Daxili və xarici “müştərilərlə” necə ünsiyyət saxlamağı,
 • Biznes görüşlərinin təşkili və qərarların qəbul edilməsi prinsiplərini,
 • Gündəlik fəaliyyətin səmərəliliyini necə artırmağı.
Top