abtc.az

Azərbaycanda makroiqtisadi proseslərin biznesə təsiri

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddət:

8 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulur:

Strateji inkişaf və marketinq strukturlarında çalışanlar

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Makroiqtisadiyyat

ÜDM və onun strukturu

Milli hesablar sistemi və tədiyyə balansı

İstehsal funksiyaları

İstehlak Qiymətləri İndeksi və ÜDM deflyatoru

Bazarlarda tarazlıq

Monetar və fiskal siyasət

Məşğulluq

Modul 2. Azərbaycanda makroiqtisadi şəraitin biznesə təsiri

"Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış" konsepsiyasında biznesin inkişafı - iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi

Manatın real effektiv məzənnəsinin idxal və ixraca təsiri

Staretji valyuta ehtiyatları, xarici borc və tədiyyə balansının vəziyyəti biznesə nə vəd edir?

Azərbaycan iqtisadiyyatının potensial rəqabətədavamlı sahələri

İqtisadi diversifikasiya və biznesin inkişafı

Maliyyə vəsaitlərinə çıxış

Biznesə dövlət dəstəyi

İnstitutsional islahatlar

Praktiki alətlər:

-İqtisadi inkişafı simulyasiya edən kompüter proqramları əsasında qərarların qəbul edilməsi

-Manatın məzənnəsi və istehlak qiyməti indeksinin dəyişməsinini biznesə təsirinin müzakirə olunması

-Azərbaycanın dünya bazarında layiqli yer tutması işində biznesin rolu

-İş adamının makroiqtisadi yaddaş kitabının tərtib edilməsi və makroiqtisadi strategiyanın işlənilməsi

Yekun test və sertifikasiya

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:

Makroiqtisadi düşüncə tərzi

Iqtisadi artım və inkişafın tsiklləri

Ümumi tarazlıq modeli

Manatın real və nominal mübadilə məzənnəsi

Monetar və fiskal siyasətin səmərəliliyi

Qeyri-mümkün üçbucaq

Azərbaycanın iqtisadi inkişaf proqnozları və istiqamətləri

İş adamının makroiqtisadi yol xəritəsi

Top