abtc.az

Sığorta qanunvericiliyi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddət

8 saat ( həftə içi iki dəfə, 4 saatlıq təlim sessiyası)

Kimlər üçün nəzərdə tutulur
 • Sığortada yeni fəaliyyətə başlayanlar
 • Sığorta agentləri
 • Sığorta brokerləri
 • Sığorta mütəxəssisləri
 • Sığorta şirkətlərində hüquqşünas vəzifəsinə iddia edənlər və s.
Modullar

Təqdimat və ilkin test
Modul 1. Sığorta hüququnun tarixi

 • Azərbaycanda və dünyada sığortanın tarixi
 • Dünyada ilk sığorta münasibətləri və onların hüquqi tənzimlənməsi
 • Dünyada ilk yazılı sığorta qanunları

Modul 2.  Sığorta fəaliyyətinin normativ hüquqi bazası və sığorta qanunvericiliyi

 • Sığorta hüququ və mülki hüquq
 • Sığorta hüquq münasibətləri
 • Hüquq sistemləri və sığorta
 • Sığorta şirkətləri və onların təşkilati hüquqi formaları
 • Sığortaçıların ittifaqları
 • Sığorta vasitəçiləri
 • Sığortaçıların fəaliyyəti üzərində dövlət nəzarəti
 • Sığorta faəliyyətinin lisenziyalaşdırılması
 • Sığorta fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi
 • Sığorta münasibətlərində pozulmuş hüquqların müdafiəsi

Modul 3 –  Azərbaycan sığorta qanunvericiliyi

 • Sığorta fəaliyyətinə dair qəbul edilmiş qanunlar
 • İcbari sığorta növlərinə dair qanunlar
 • Mülki məcəllə sığorta hüququnun əsas mənbələrindən biri kimi
 • Digər qanunlar və normativ hüquqi sənədlər
 • Qanunvericilik təşəbbüsü və perspektiv sığorta qanunvericlik aktları

Son test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • Sığortanın tarixi inkişaf yolu
 • Dünyada hansı hüquq sistemləri mövcuddur
 • Azərbaycanda sığorta qanunvericiliyi necə formalaşıb?
 • Mövcud qanunvercilik hansı normativ aktlardan ibarətdir?
 • Hansı icbari qanunlar mövcuddur?
 • Hansı normativ hüquqi aktlar mövcuddur?
 • Sığorta faəliyyəti necə tənzimlənir?
 • Sığorta fəaliyyəti necə lisenziyalaşdırılır və s.
Top