abtc.az

Microsoft® Word© istifadəçilər üçün

Rauf Ağayev Təlimçi : Rauf Ağayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddəti:

8 saat (Həftə içi 2 gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Microsoft Excel proqramından praktiki istifadə üzrə əsas bilikləri əldə etmək istəyən bütün istifadəçilər

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat

MS Word mətn prosessoru. Sənədlərlə iş prinsipləri.

 • Proqramın interfeysi
 • MS Word mətn prosessoru. Sənədlərlə iş prinsipləri.
 • Proqramın interfeysi
 • Sənədlə iş rejimləri
 • Sənədlə işlərin mərhələləri
 • MS Word sənədinin əsas elementləri
 • Sənədin haşiyələri, mətn sahəsinin sərhədləri
 • Mətnin daxil edilməsi qaydaları. Çap olunmayan simvollar
 • Xüsusi və əlavə simvolların daxil edilməsi
 • Ləğv etmə və geri qayıtma
 • Səhvlərin düzəlişi
 • Mətn fraqmentinin seçilməsi və onlarla əməliyyatlar
 • Mətnin axtarışı və əvəzlənməsi
 • Daxil olma zamanı avtomatik əvəzləmə

Mətnin formatlaşması

 • Şriftin formatlaşması
 • Bəndin formatlaşması
 • Bəndin, səhifənin çərçivəsi. Onun hüdudları və rənglənməsi
 • Sənədin fonu. Mətnin fonu
 • Mətnin registrinin dəyişməsi
 • Bənd üzrə format surəti. Formatın təmizlənməsi
 • Səhifə kəsişməsinin daxil edilməsi

Tabulyasiya

 • Tabulyasiya nişanları və düzənləmə
 • Tabulyasiya köməyi ilə sənəd blanklarının yaradılması

Siyahılar

 • Siyahıların istifadəsi
 • Say siyahıları. Nişan siyahıları. Çox səviyyəli siyahılar
 • Siyahı parametrlərin seçilməsi

Sənədlərdə qrafika. Obyektlər

 • Şəkillər kitabxanasından istifad
 • Fayldan şəklin daxil edilməsi
 • Mətn və şəklin qarşılıqlı yerləşdirilməsi
 • Fiqurlu mətn. Mətnin üslubu və forması
 • Fiqurların istifadəsi ilə sxemlərin yaradılması
 • Qrafik obyektin formatlaıması
 • Sxematik diaqramlar
 • Редактор формул.
 • Digər proqramlardan obyektlərin daxil edilməsi (Microsoft Excel misalında)

Cədvələr

 • Cədvəlin sənədə daxil edilməsi və cədvəl elementləri ilə əməliyyatlar
 • Cədvəli içində mətnin cərgələnməsi. Formulalardan istifadə
 • Mətnin cədvələ və cədvəlin mətnə konvertasiyası
 • Cədvəl başlığının yaradılması

Sütunlar

 • Mətnin bir neçə sütunda formatlaşdırılması
 • Sütun kəsilməsinin istifadəsi

Sənədin çapa hazırlanması. Sənədin çapı

 • Səhifə parametrlərin verilməsi
 • Səhifələrin nömrələnməsi
 • İlkin baxış və sənədin çapı
Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • Microsoft Word proqramından həm şəxsi məqsədlərində, həm də iş yerlərində inamla istifadə edə biləcəklər. 
Top