abtc.az

Maliyyə hesabatlığı (ACCA F7)

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 800 AZN

ACCA imtahanına hazırlıq kursu


Müddəti:

70 saat (66 dərs, 4 saatlıq aralıq test imtahanları)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Beynəlxalq ACCA kvalifikasiyasını əldə etmək istəyən şəxlər

Dil

Azərbaycan/İngilis

Proqramın qısa məzmunu

Fəsil 1. Konseptual əsaslar

Fəsil 2. Tənzimləyici mexanizm

Fəsil 3. Uzunmüddətli maddi aktivlər

Fəsil 4. Qeyri-maddi aktivlər

Fəsil 5. Aktivlərin dəyərdən düşməsi

Fəsil 6. Gəlirin tanınması

Fəsil 7. Qrup hesabatlarına giriş

Fəsil 8. Konsolidasiya olunmuş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Fəsil 9. Konsolidasiya olunmuş mənfəət və zərər və digər gəlirlər haqqında hesabat

Fəsil 10. Asılı müəssisələr

Fəsil 11. Maliyyə alətləri

Fəsil 12. Lizinq

Fəsil 13. Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr

Fəsil 14. Ehtiyatlar və bioloji aktivlər

Fəsil 15. Vergitutma

Fəsil 16. Dərc olunmuş maliyyə hesabatlarının təqdimatı

Fəsil 17. Maliyyə vəziyyətinin təqdimatı

Fəsil 18. Səhm üzrə mənfəət

Fəsil 19. Mühasibat əmsallarının və trendlərin hesablanması və təhlili

Fəsil 20. Maliyyə hesabatlarının və təhlil alətlərinin məhdudiyyətləri

Fəsil 21. Nəğd vəsaitlərin axını hesabatı

Fəsil 22. İnflyasiya mühasibatlığı

Fəsil 23. İxtisaslaşmış, qeyri-kommersiya və ictimai sektor müəssisələri

Top