abtc.az

Maliyyə menecmenti (ACCA F9 imtahanına hazırlıq)

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 700 AZN

ACCA imtahanına hazırlıq kursu


Müddəti:

50 saat (48 saat dərs, 2 saatlıq aralıq test imtahanları)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Beynəlxalq ACCA kvalifikasiyasını əldə etmək istəyən şəxlər

Dil

Azərbaycan/İngilis

Proqramın qısa məzmunu

Modul 1. Maliyyə menecmenti funksiyası

Maliyyə menecmenti və maliyyə məqsədləri

Modul 2. Maliyyə menecmenti mühiti

 • Biznesin iqtisadi mühiti
 • Maliyyə bazarları, pul bazarları və institutlar

Modul 3. Dövriyyə kapitalının menecmenti

 • Dövriyyə kapitalı
 • Dövriyyə kapitalının menecmenti
 • Dövriyyə kapitalının maliyyələşdirilməsi

Modul 4. İnvestisiyaların qiymətləndirilməsi

 • İnvestisiya qərarları
 • DPA metodlarından istifadə edərək investisiyaların qiymətləndirilməsi
 • Vergilərin və inflyasiyanın investisiya qiymətləndirilməsində nəzərə alınması
 • Layihə qiymətləndirilməsi və risklər
 • Spesifik investisiya qərarları

Modul 5. Biznesin maliyyələşdirilməsi

 • Maliyyənin mənbələri
 • Dividend siyasəti
 • Gearinq və kapital strukturu
 • Kapitalın dəyəri
 • Kapital strukturu

Modul 6. Biznesin qiymətləndirilməsi

 • Biznesin qiymətləndirilməsi
 • Bazarın səmərəliliyi

Modul 7. Risk menecmenti

 • Xarici valyuta riski
 • Faiz dərəcəsi riski
Top