abtc.az

Akkreditivlər

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddəti:

8 saat (Həftə içi 2 gün, 4 saatlıq təlim sessiyası)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müştəri xidmətlərinin menecer və mütəxəssisləri, Akkreditivlər üzrə mütəxəssislər

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat
Modul 1. Ticarətin maliyyələşməsi formaları 

 • Beynəlxalq ticarət
 • Beynəlxalq ticarətdə risklər
 • Akkreditiv əməliyyatlarına tələbat

Modul 2. Beynəlxalq ticarət normaları

 • Beynəlxalq ticarətdə istifadə olunan sənədlər
 • İnkoterms 2010 qaydaları
 • Beynəlxalq qaydalar və müqavilələr

Modul 3. Akkreditivlər və onlarla əməliyyatlar

 • Akkreditivlərin tarixi və bugünkü yeri
 • UCP 600 qaydaları
 • Akkreditivlərin növləri

Modul 4. Akkreditiv əməliyyatlarında risklər

 • Akkreditivlərin təsdiqi və iştirakçı bankların öhdəlik və vəzifələri
 • Akkreditivlər xarici ticarət əməliyyatlarında risklərin sığortalanması vasitəsi kimi
 • UCP 600 qaydalarının tətbiqi
Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • beynəlxalq kommersiya müqavilələrinin formalarını,
 • müqavilələrin ekspertizası üzrə bank işçilərinin vəzifələrini,
 • akkreditivlərin növləri və onlarla əməliyyatları,
 • xarici ticarət əməliyyatlarında risklər və akkreditivlərdən risklərin sığortalanma aləti kimi istifadə qaydalarını,
 • akkreditivlərlə əməliyyatlar barədə yerli qanunvericiliyin tələblərini.
Top