abtc.az

Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 08-02-2021

Qiymət: 300 AZN

onlayn təlim


ABTC Ekspert qrupu təqdimatında: 

Cavanşir Abdullayev, Rəna Gözəlova

Müddəti:

10 saat (Həftə içi 5 gün 2 saatlıq təlim sessiyaları

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Bankların risk və audit departamentlərinin əməkdaşları, struktur bölmələrinin rəhbərləri

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Əməliyyat risklərinin mahiyyəti, beynəlxalq və yerli normalar

Əməliyyat risklərinin mahiyyəti

Bazel Komitəsi və əməliyyat riskləri

Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi işinin təşkili

Modul 2. Əməliyyat risklərinin növləri və onların minimallaşdırılması alətləri

Əməliyyat risklərinin növləri

İnsan resursları ilə bağlı risklər

İT riskləri

Hüquqi risklər

Xarici amillə bağlı əməliyyat riskləri

Digər əməliyyat riskləri

Modul 3. Əməliyyat risklərinin ölçülməsi alətləri

Stress test

Riskə məruz dəyər

   ― Parametrik VAR

   ― Tarixi VAR

   ― Monte-Karlo metodu

   ― İtki paylama metodu

Risk səmərəlilik əmsalları

Modul 4. Risk xəritəsi və fövqəladə hal planları

Risk xəritəsi

Fövqəladə hal planları

Yekun test və sertifikasiya

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Əməliyyat risklərinin mahiyyəti, növləri və onların minimallaşdırılması yollarını,

Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi işinin təşkilini,

Əməliyyat riskləri üzrə risk matrisinin, o cümlədən risk xəritələri, risk siyasətləri və fövqəladə hal planlarının hazırlanmasını,

Əməliyyat risklərinin ölçülməsi metodlarını, o cümlədən bu risklər üzrə stress test və riskə məruz dəyər metodlarının tədbiqini.

Top