abtc.az

Praktiki Mühasibat İşi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 600 AZN

Sertifikasiya Proqramı


Sertifikatlaşma qaydaları:

Proqrmın təlimi dövründə 2 test keçirilir. Testlər verilmiş materiallar və təlimçinin verdiyi məlumatlar və izahatlar üzərindən hazırlanır. Təlim mövzuları üzrə keçirilən 2 testin ümumi nəticələri üzrə 75 və ondan yuxarı bal toplayan dinləyiciyə “Müvəffəqiyyət”, bundan aşağı nəticə göstərənlərə isə “İştirak” sertifikatı təqdim olunur. Dərslərdə 50%-dən aşağı iştirak etmiş dinləyiciyə heç bir sertifikat verilmir, yalnız müraciət olunduğu halda arayış verilir.

ABTC expert qrupu təqdimatında:

Əli Dadaşzadə, Rauf Zeynalov

Müddəti:

60 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Mühasibat işini peşəkar səviyyədə öyrənmək istəyən bütün şəxslər və bu sahədə biliklərini möhkəmləndirmək istəyən mütəxəssislər

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Modul 1. Mühasibat işinin əsasları

Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu və tətbiq edilən standartlar 

1 N MHBS - əsas elemetlər və anlayışlar,  onların tanınması və qiymətləndirilməsi

Maliyyə vəziyyəti və balans tənliyi

İstifadəçilər və onların məlumatlara tələbatları

Banklarda mühasibat işinin təşkili

Maliyyə vəziyyəti, maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyətində dəyişikliklər

Maliyyə hesabatlarının növləri

Maliyyə hesabatlarına qeydlər və əlavələr

Əsas fərziyyələr

Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xarakteristikaları

Modul 2. Mühasibat uçotu

Mühasibat uçotunun proqram təminatı (1C 8.2 mühasibatlıq proqramı)

Hesablama metodu ilə uçot

Torpaq, tikili və avadanlığın uçotu

Qeyri maddi aktivlərin uçotu

Cəlb edilmiş vəsaitlər üzrə uçot

İşçi heyətlə hesablaşmaların uçotu

Nağd vəsaitin uçot qaydaları

Verilmiş kreditlərin uçot qaydaları

Verilmiş kreditlər üzrə yaradılmş ehtiyatların qiymətləndirmə mexanizmləri (yerli qaydalar və MHBS 9)

Maliyyə uçotunun dövrü, işçi cədvəllər və nizamlayıcı qeydlərin aparılması

Maliyyə hesabatlarında səhvlərin düzəldilməsi

Maliyyə hesabatlarından sonra baş vermiş hadisələrin uçotu

Banklarda açıq valyuta mövqeyinin qiymətləndirilməsi

Hazırlanmış maliyyə hesabatlarının analitik təhlili (likvidlik təhlili, gəlirlilik təhlili və s.)

Aktivlərin ədalətli dəyər ilə qiymətləndirilməsi (MHBS N 13)

Modul 3. Vergi uçotu

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Vergilərin növləri, vergi dövrü, vergilərin hesablanma qaydaları və vergi hesabatlarının verilmə müddətləri, Vergi orqanları ilə hesablaşmalar

Sosial sığorta haqqlarının hesablanması və ödənilməsi, DSMF ilə hesablaşmalar

Büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmaların mühasibat uçotunda əks etdirilməsi

Vergi hesabatlarının BTP proqram təminatı ilə ofline rejimdə və internet üzərindən birbaşa online rejimdə tərtib olunması və göndərilməsi

Vergi Hesab Fakturaların EFP proqram təminatı ilə ofline rejimdə və internet üzərindən birbaşa online rejimdə tərtib edilməsi və göndərilməsi

DSMF hesabatlarının (B1 və B3 hesabatlarının) internet üzərindən birbaşa online rejimdə tərtib edilməsi və göndərilməsi

Modul 4. Maliyyə hesabatları

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması

1C 8.2 mühasibatlıq proqramında keçdiyi mövzular üzrə simulyasiya

Top