abtc.az

Banklarda əməliyyatların idarə edilməsi və arxa ofisin işinin təşkili

Cavanşir Abdullayev Təlimçi : Cavanşir Abdullayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

İdarə heyətinin əməliyyatlar üzrə üzvü, Kredit, Hesablaşmalar, Xəzinədarlıq departamentilərinin arxa ofislərinin rəhbərləri, Əməliyyat riskləri şöbəsinin rəhbərləri, Filialların baş mühasibləri və nəzarət şöbəslərinin rəhbərləri, Daxili aiditorlar

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Bank əməliyyatlarına ümumi baxış

Bank əməliyyatları: ümumi nəzəri və praktiki baxış

Banklarda əməliyyatların quruluşu, təşkili və idarə edilməsi

Baş ofis və filiallar

-Ön ofisin quruluşu, səlahiyyət və öhdəlikləri

-Orta ofisin quruluşu

-Arxa ofisin quruluşu

Əməliyyatlarda nəzarət sistemlərinin təşkili

-Daxili nəzarət növləri

Modul 2. Bank əməliyyatları və münasib daxili nəzarət

Əməliyyatların tərifi və əməliyyatların xüsusiyyətlərinə əsasən nəzarət sistemlərinin yaradılması

Müştəri xidmətləri

-Nağd və kassa əməliyyatları
-Çekli əməliyyyatlar
-Əmanət üzrə əməliyyatlar
-Ödənişlər üzrə əməliyyatlar
-Kreditlər üzrə əməliyyatlar

Xəzinədarlıq və investisiya əməliyyatları və arxa ofisə nəzarət

-Əllə görülən və avtomatik əməliyyatlar
-İnvestisiya və ticarət əməliyyatları
-Dəyərləndirmə
-Müxbir hesablar
-Ödəniş sistemləri riskləri

Keyslər üzərindən nümunələr

Digər əməliyyatlar

-Xarici ticarət əməliyyatları ilə əlaqədar daxili nəzarət sistemləri
-Mühasibatlıq nəzarət sistemləri

Gəlir-xərc hesabları

Ödəmə əmrləri

Reeskontlar

Keyslər üzərindən nümunələr

Məlumat sistemi təhlükəsizliyi riskləri və nəzarət

Modul 3. Banklarda fırıldaqçılıq riskləri və nəzarət sistemləri

Keyslər üzərindən nümunələr

Yekun test və sertifikasiya

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:

Banklarda əməliyyatların təşkili prinsiplərini

Əməliyyatlara bütün səviyyələrdə nəzarətin xüsusiyyətlərini

Müştəri əməliyyatları üzrə nəzarət sisteminin qurulmasını

Xəzinədarlıq əməliyyatları üzrə nəzarət sisteminin qurulmasını

Bankdaxili əməliyyatlarda xətaları və fırıldaqları və onlara qarşı mübarizə yollarını

Top