abtc.az

Maliyyə Modelləşdirilməsi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 500 AZN

Biznes Analitikləri və Məsləhətçiləri üçün 


Müddəti:

20 saat 

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Tədqiqat, araşdırma, statistik təhlil və modelləşmə ilə məşğul olan şəxslər

Dil:

Azərbaycan | İngilis

Proqramın qısa məzmunu:

Modul 1. Giriş

Bu hissədə təlim haqqında ümumi məlumat verilir.

Modul 2. Biznes modelçilər üçün maliyyə nəzəriyyəsi

Bu hissədə müvəffəqiyyətli olmaq üçün müasir maliyyə nəzəriyyəsində yaxşı təcrübəniz olmalıdır.

Modul 3. Maliyyə modelçiləri üçün Excel

Siz bu modulda maliyyə modelləri ilə asan işləmək üçün bacarıqlarınızı müəyyən səviyyədə təkmilləşdirə bilərsiniz.

Modul 4. Kapital xərclər və amortizasiya

Katipal xərclər və amortizasiya Exceldə modelləşdirəcəyiniz ən çətin elementlərdəndir. Buna görə də, bu elementlər bölmələr üzrə ayrı-ayrılıqda tədris olunur. Bu bölmədə aktivlərin müəyyən qrupda necə spesifikləşdirməyi, onların ümumi və xalis dəyərini və amortizasiyasını necə qiymətləndirəcəyinizi öyrənəcəksiniz.

Modul 5. Dövriyyə vəsaiti

Dövriyyə vəsaiti biznes üçün vacibdir, çünki o sizə biznesinizə nə qədər pul cəlb etməli olduğunuzu göstərir. Bu hissədə isə siz dövriyyə vəsaitinin xususi mövüeyinin necə modelləşdirilə biləcəyini öyrənəcəksiniz.

Modul 6. Maliyyələşdirmə

Maliyyələşdirmə modelləşdirmənin ən çətin hissələrindən biridir. Burada şirkətin xarici maliyyə mənbələrinə ehtiyacınız ola bilər.

Modul 7. Kapital

Burada kapitalın modelləşdirilməsi və onun mənfəət/zərər hesabatı ilə əlaqəsi göstərilir.

Modul 8. Balansın modelləşdirilməsi

Burada balans hesabatının modelləşdirilməsi və balanslaşdırma öyrədiləcək.

Modul 9. Mənfəət/zərər hesabatının modelləşdirilməsi

Bu bölmədə gəlir və xərc hesablarının (amortizasiya istisna olmaqla) modelləşdirməsi və bunun əsasında mənfəət və zərər hesabatının necə yaradılacağını göstəriləcək.

Modul 10. Pul vəsaitlərin hərəkəti hesabatının modelləşdirilməsi

Burada pul vəsaitlərin hərəkəti hesabatını modelləşdirmək üçün bütün verilənlər toplanır və modelin bütövlüyü yoxlanılır.

Modul 11. Maliyyə modelinin təhlili

Sonda, hazırlanmış model təhlil olunur və nəticələr əldə olunur.

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Təlimin sonunda təlimçi sizi öz maliyyə analizinizdə istifadə edə biləcəyiniz xüsusi maliyyə təşəbbüsü və qiymətləndirmə modeli ilə təmin edəcək.

Top