abtc.az

Kreditlərin qiymətləndirilməsi

Rauf Ağayev Təlimçi : Rauf Ağayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat (Həftə içi 3 gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Kredit departamentinin (şöbəsinin) müdir və işçiləri, Filial müdirləri və kredit əməliyyatları ilə məşğul olan bütün kateqoriya işçilər, Kreditləşmə fəaliyyəti ilə məşğul olan digər maliyyə institutlarının mütəxəssisləri

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və ilkin test
Modul 1. Kreditin qiymətləndirilməsinin təşkili 

 • Kredit siyasətinin formalaşması
 • Kredit fəaliyyətinin təşkili və kredit mütəxəssislərinin vəzifələri

Modul 2. Kreditin qiymətləndirilməsi prinsipləri 

 • Kredit sifarişlərinin qiymətləndirilməsinin 6 «C» prinsipi
 • Şəxsi layiqliyin qiymətləndirilməsi
 • Hüquqi layiqliyin qiymətləndirilməsi
 • Maliyyə layiqliyinin qiymətləndirilməsi
 • Aktivlərin qiymətləndirilməsinin növləri və metodları
 • Əmlakın qiymətləndirilməsinin xüsusiyyətləri (torpaq, tikililər, avadanlıq, maşınlar, əmtəə və s.)
 • Müştərinin kredit reytinqinin müəyyənləşdirilməsi

Modul 3. Qiymətləndirmənin sənədləşdirilməsi

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • bankın strategiyasına uyğun olaraq, kredit siyasətinin formalaşmasını,
 • kredit işinin təşkilini,
 • kredit işçilərinin vəzifələrini və onlara olan tələbləri,
 • kreditləşmə prinsiplərini,
 • maliyyə təhlilinin aparılmasını,
 • layiqliklərin müəyyən olunmasını,
 • borcalanın aktivlərinin və girovunun qiymətləndirilməsini,
 • kredit riskləri və müştərinin biznes risklərinin qiymətləndirilməsini,
 • müştərinin kredit reytinqinin müəyyənləşməsini,
 • qiymətləndirmənin nəticələrinin sənədləşməsini,
 • memorandum hazırlanmasını və onun formasını,
 • kreditin qiymətinin, verilmə və ödəniş müddətlərinin müəyyənləşməsi yollarını,
 • kredit risklərinin təsnifləşdirilməsini.
Top