abtc.az

İstehlak kreditləri

Rauf Ağayev Təlimçi : Rauf Ağayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddəti:

8 saat 

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Kredit işçiləri, filial müdirləri və filialların kredit mütəxəssisləri, istehlak kreditləri üzrə qərar qəbul edən və məşğul olan menecer və mütəxəssislər

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və ilkin test
Modul 1. İstehlak kreditlərinin mahiyyəti

İstehlak kreditlərinin mahiyyəti və xarakteristikası
İstehlak kreditlərin iştirakçıları və təşkilati strukturu
İstehlak kreditlərin növləri

Modul 2. İstehlak kreditlərinin qiymətləndirilməsi         

İstehlak kreditlərinin qiymətləndirilməsi
Skorinq modelinin qiymətləndirmədə rolu
İstehlak kredit sifarişinin təhlili

Modul 3. İstehlak kreditlərinin idarə edilməsi         

İstehlak kreditində reaktiv və proaktiv monitorinq
İstehlak kreditlərin portfelinin təhlili

Modul 4. Problemli istehlak kreditləri ilə iş         

Kreditin geri alınması metodları və problemli kreditlərlə iş
İstehlak kreditlərinin gəlirliliyi, kredit və lizinq məhsullarının növləri

Yekun test və sertifikasiya

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:

İstehlak kreditlərinin mahiyyəti
Kreditin şəxsi qiymətləndirilməsi metodları
''Təhlükəli'' və ''təhlükəsiz'' kreditlər üzrə qərarlar qəbul edilən zaman nəzərə alınan amilləri
Kredit reyestrinin əhəmiyyəti
Kreditə nəzarət sisteminin əhəmiyyəti
Kreditin məcburi qaytarılmasının hüquqi proseduraları
Fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsində gəlirliliyə təsir edən amilləri

Top